Phân số - Nâng cao
Nội dung bài giảng

Phân số là một đối tượng khá quen thuộc với các em học sinh, được giới thiệu từ lớp 2 tới lớp 5, mà chủ yếu là chương trình lớp 4 và lớp 5. Bài giảng này nêu ra phương pháp giải một số dạng toán nâng cao liên quan tới kiến thức phân số, nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức đã được học ở lớp 4, đồng thời tăng khả năng tư duy, suy nghĩ các bài tập nâng cao, phù hợp với kiến thức lớp 5. 
Chẳng hạn như dạng toán tính nhanh có 3 phương pháp chính:
- PP tách, nhóm phân số cùng mẫu.
 - PP dựa vào tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng, trừ.
- PP tách phân số.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math -http://olm.vn