Ôn tập về hỗn số
Nội dung bài giảng

Hỗn số bao gồm phần nguyên là số tự nhiên và phần phân số. 
Bài giảng nêu ra cách thực hiện phép toán với hỗn số, đồng thời là hệ thống bài tập bám sát lý thuyết, giúp các em học sinh củng cố và hiểu rõ hơn lý thuyết về hỗn số.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http:// olm.vn