Ôn tập và bổ sung về giải toán - Phần 1
Nội dung bài giảng

Các bài toán tìm hai số khi biết tổng - tỉ hoặc hiệu - tỉ là một dạng toán hay dành cho học sinh tiểu học. 
Cách giải:
Bước 1. Vẽ sơ đồ các đoạn thẳng bằng nhau theo dữ kiện bài ra.
Bước 2. Tìm tổng hoặc hiệu số phần bằng nhau
Bước 3. Tìm số bé và số lớn
Bước 4. Đáp số
Với các trường hợp đề bài không cho dữ kiện đầy đủ về tổng và tỉ số , ta cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn