Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 - Phần 2
Nội dung bài giảng

Bài giảng ôn tập các nội dung về giải toán có lời văn:

- Rút về đơn vị

- Toán chuyển động

- Hình học