Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 - Buổi 1
Nội dung bài giảng

Ôn tập kiến thức lớp 5:

- Số thập phân

- Tỉ số phần trăm

- Số đo đại lượng