Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 - Phần 2
Nội dung bài giảng

Bài giảng ôn tập các kiến thức:

- Hình học

- Đo lường

- Các dạng toán điển hình