Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 - Phần 1
Nội dung bài giảng

Ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5:

- Số tự nhiên

- Phân số

- Bốn phép tính với số tự nhiên

- Hình học

- Đo lường

- Giải toán