Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập hè lớp 3 lên 4
Nội dung bài giảng

Bài giảng ôn tập về các kiến thức:

- Đại lượng đo lường

- Toán nhiều hơn, ít hơn

- Cấu tạo số

- Chia hết, chia có dư

- Toán rút về đơn vị

- Diện tích hình chữ nhật, hình vuông.