Ôn tập chương I - Hình họcNội dung bài giảng

Các kiến thức cần nhớ:
- Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A, B phân biệt.
- Các cách chứng minh điểm C nằm giữa hai điểm A và B:
+ Theo biểu thức độ dài

Có thể bạn quan tâm