Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập chương I - Đại số
Nội dung bài giảng

Sau khi đã được học toàn bộ kiến thức trong chương I - Đại số 8, các em sẽ chuẩn bị làm một bài kiểm tra tổng hợp trong thời gian 45 phút.
Nhằm giúp các em học sinh có thể chuẩn bị tốt lý thuyết cũng như rèn luyện được kỹ năng biến đối, OLM đã tóm tắt, hệ thống một số dạng toán trọng tâm về các chủ đề chính trong chương I:
- Nhân đa thức - Hằng đẳng thức
- Phân tích đa thức thành nhân tử
- Chia đa thức và các dạng toán liên quan
- Tìm Min, max
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn