Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Nhân một số với số có hai chữ số, với ba chữ số
Nội dung bài giảng

Bài giảng hướng dẫn một cách chi tiết cách nhân một số với số có hai chữ số, ba chữ số,.., giúp học sinh làm quen với các khái niệm tích riêng thứ nhất, thứ hai,... Bên cạnh đó là cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11; nhân với số tròn chục, tròn trăm,...
Ngoài ra, bài giảng cũng trình bày một số bài tập có liên quan nhằm giúp học sinh củng cố kĩ năng nhân với số có hai chữ sỐ.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn