Lũy thừa của số hữu tỉ
Nội dung bài giảng

Trong Toán học, lũy thừa là một mảng  kiến thức khá rộng. Nó bao hàm nhiều lý thuyết cũng như các dạng bài tập đa dạng. Ở lớp 6, học sinh đã được học lũy thừa của số tự nhiên. Ở lớp 7, OLM giới thiệu tới các em lũy thừa của số hữu tỉ. Nó sẽ giống và khác lũy thừa của số tự nhiên ở những điểm gì?
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn