Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày định lý cũng như các quy tắc để biến đổi căn bậc hai của tích và nhân các căn bậc hai. Ngoài ra OLM cũng nêu ra các dạng bài tập tương ứng với từng quy tắc.
- Muốn khai phương một tích các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân kết quả với nhau.
- Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm, ta có thể  nhân các số dưới dấu căn rồi khai phương kết quả đó.
Học toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn