Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hình thoi
Nội dung bài giảng

Hình thoi là tứ giác khá quen thuộc với nhiều ứng dụng trong kiến trúc, hội họa, nội thất,.. Trong Toán học, hình thoi cũng có rất nhiều tính chất đặc biết. Bài giảng trình bày một số nội dung chính liên quan tới hình thoi:
- ĐN: Hình thang là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
- TC: Hình thang có đầy đủ tính chất của hình bình hành, ngoài ra còn có: 
+ Hai đường chéo vuông góc.
+ Hai đường chéo là phân giác của các góc trong hình thoi.
- DHNB: 
+ Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
+ Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.
+ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc.
+ Hình bình hành có đường chéo là phân giác của một góc.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn