Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hình thang
Nội dung bài giảng

Bài giảng nếu ra định nghĩa cũng như tính chất của hình thang. Bên cạnh đó OLM cũng trình bày các dạng bài tập, từ cơ bản tới nâng cao liên quan tới kiến thức hình thang. 
Một trong số các bài toán trong bài giảng:
Cho tam giác ABC. Các tia phân giác góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song BC, cắt cạnh AB và AC ở D và E.
Chứng minh rằng hình thang BDEC có một cạnh đáy bằng tổng hai cạnh bên.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn