Hình thang
Nội dung bài giảng

- Hình thang là tứ giác có một cặp cạnh đối diện song song.
- Công thức tính diện tích hình thang: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo ) rồi chia cho 2.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn