Hình tam giác
Nội dung bài giảng

Hình tam giác ABC có:
+ 3 đỉnh A, B, C.
+ 3 cạnh AB, BC, CA.
+ Ba góc A, B, C.
- Đường cao của tam giác là đoạn thẳng vuông góc kẻ từ đỉnh tới cạnh đối diện trong tam giác đó.
- Độ dài của đường cao là chiều cao.
- Diện tích tam giác bằng nửa tích độ dài đáy và chiều cao.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn