Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hình chữ nhật, hình vuông




Nội dung bài giảng

Hình chữ nhật ABCD có tính chất:
- Các cạnh đối song song và bằng nhau.
- Các cạnh kề vuông góc.
- Có 4 góc vuông.
Hình vuông ABCD có các tính chất của hình chữ nhật, ngoài ra nó còn thêm tính chất là 4 cạnh bằng nhau.
Bài giảng cũng nêu ra một số dạng toán ứng dụng hình chữ nhật và hình vuông.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn