Hình chữ nhật
Nội dung bài giảng

Hình chữ nhật là tứ giác rất quen thuộc với các em học sinh.
Bài giảng trình bày :
- Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông.
- Tính chất: Hình chữ nhật có đầy đủ tính chất của hình bình hành và hình thang cân.
 - Dấu hiệu nhận biết: 
+ Tứ giác có 3 góc vuông
+ Hình thang cân có một góc vuông.
+ Hình bình hành có một góc vuông.
+ Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
Bên cạnh đó là một số bài tập cơ bản, bám sát lý thuyết.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn