Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hình chữ nhật
Nội dung bài giảng

Hình chữ nhật là tứ giác rất quen thuộc với các em học sinh.
Bài giảng trình bày :
- Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông.
- Tính chất: Hình chữ nhật có đầy đủ tính chất của hình bình hành và hình thang cân.
 - Dấu hiệu nhận biết: 
+ Tứ giác có 3 góc vuông
+ Hình thang cân có một góc vuông.
+ Hình bình hành có một góc vuông.
+ Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.
Bên cạnh đó là một số bài tập cơ bản, bám sát lý thuyết.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn