Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hình bình hành
Nội dung bài giảng

Bài giảng giúp các em học sinh nắm được định nghĩa, tính chất cũng như các dấu hiệu nhận biết hình bình hành. Bên cạnh đó OLM cũng trình bày một số bài tập để củng cố lý thuyết, giúp học sinh hiểu và vận dụng có hiệu quả vào giải toán.
Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn