Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hằng đẳng thức (Phần 2)
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu 4 hằng đẳng thức đáng nhớ về lập phương, đồng thời giới thiệu và chứng minh một số hằng đẳng thức mở rộng.
Bên cạnh lý thuyết, bài giảng cũng trình bày các dạng toán liên quan tới hằng đẳng thức, giúp các em học sinh làm quen và vận dụng một cách linh hoạt các hằng đẳng thức đáng nhớ.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn