Hai đường thẳng vuông góc
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra khái niệm hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực và định lý "Có một và chỉ một đường thẳng d đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước." Bên cạnh đó OLM cũng trình bày một số bài tập từ cơ bản tới nâng cao để giúp các em học sinh củng cố lý thuyết đã được học.
HọcToán hiệu quả cùng Online Math -http://olm.vn