Góc, Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song songNội dung bài giảng

- Góc bẹt bằng hai góc vuông, góc ngọn nhỏ hơn góc vuông, góc tù lớn hơn góc vuông.
- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau cho dù kéo dài vô tận chúng về hai phía.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn

Có thể bạn quan tâm