Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Nội dung bài giảng

Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Bước 1: Lập hệ phương trình:
+ Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng;
+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết;
+ Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
Bước 2: Giải hệ hai phương trình vừa lập được.
Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình nghiệm nào thỏa mãn điều kiện bài toán rồi kết luận.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn