Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ (Phần 2)Nội dung bài giảng

Trong phần tiếp theo, OLM trình bày hệ thổng bài tập nâng cao hơn, được chia theo 4 dạng : các bài tập về bất phương trình, về phương trình và về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn

Có thể bạn quan tâm