Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ (Phần 1)
Nội dung bài giảng

Giá trị tuyệt đối là một kiến thức quan trọng, thường xuất hiện trong các bài toán ở THCS. Đây là một khái niệm nền tảng, giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức cao hơn sau này.
Bài giảng trình bày về khái niệm giá trị tuyệt đối và những tính chất có liên quan. Trong phần 1, OLM trình bày hệ thống bài tập cơ bản theo 4 dạng, nhằm giúp các em học sinh nắm vững lý thuyết và vận dụng để làm bài tập. Đặc biệt bài giảng này hướng dẫn chi tiết cách lập bảng xét dấu - công cụ quan trọng đối với học sinh. 
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn