Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đơn vị đo thời gian
Nội dung bài giảng

Ngày đi tháng chạy năm bay
Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.
Thời gian là đối tượng quen thuộc với học sinh. Từ nhỏ các em đã quen thuộc với các đơn vị đo thời gian như giây, phút, giờ, ngày,...
Bài giảng này nhằm giúp các em hiểu rõ hơn cách chuyển đối các đơn vị; các kiến thức về năm nhuận hay thế kỷ.
Đây là kiến thức quan trọng trong cuộc sống, hãy xem bài giảng để hiểu và để thêm quý trọng thời gian.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn