Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đơn vị đo khối lượng
Nội dung bài giảng

Khối lượng là đại lượng quen thuộc với các em học sinh tỏng cuộc sống. Bài giảng giới thiệu các đơn vị đo khối lượng thường gặp: tấn, tạ, yến , ki-lô-gam, hec-tô-gam, đề-ca-gam, gam. Bên cạnh đó chúng tôi nêu ra cách chuyển nhanh chóng và thuận tiện giữa các đơn vị đo khối lượng.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math -http://olm.vn