Định lý Pi-ta-go
Nội dung bài giảng

- Định lý Pi-ta-go:
Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.
- Định lý Pi-ta-go đảo:
Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn