Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Dãy số tự nhiên
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày về lý thuyết và một số dạng toán về số tự nhiên. Một số tính chất đặt trưng như:
+ Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,…là các số tự nhiên. Các số tự nhiên được viết theo thứ tự đó tạo thành dãy một số tự nhiên liên tiếp.
-         Số 0 là số tự nhiên bé nhất.
-         Không có số tự nhiên lớn nhất.
+ Khi viết các số tự nhiên trong hệ thập phân người ta dùng 10 chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.
+Tính chẵn, lẻ của số tự nhiên:
-         Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là các số chẵn.
-         Các số có tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 là các số lẻ.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn