Cộng các số thập phân
Nội dung bài giảng

Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
  + Đặt các số theo hàng dọc, có dấu phẩy thẳng hàng với nhau. 
   + Cộng như cộng số tự nhiên.
   + Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn