Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Căn bậc ba
Nội dung bài giảng

Bên cạnh các lý thuyết về căn bậc hai, chúng ta cũng cần quan tâm tới những kiến thức về căn bậc ba. Nhìn chung, điểm khác biệt nhất giữa căn bậc ba và căn bậc hai là biểu thức bên trong căn không cần điều kiện không âm. Còn lại về những tính chất để biến đối căn thức thì khá tương tự nhau.
Bên cạnh lý thuyết, bài giảng cũng trình bày một số dạng bài tập về căn bậc ba để giúp học sinh quen với việc biến đối căn bậc ba.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn