Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các phép toán của số tự nhiên
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra các phép toán với số tự nhiên, bao gồm phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia hai số tự nhiên.
Ngoài ra OLM cũng nếu ra một số bài tập bám sát lí thuyết để giúp học sinh nắm được cách thực hiện các phép toán một cách nhanh chóng và hiệu quả.
http://olm.vn