Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Biến đối đơn giản các biểu thức chứa căn bậc hai - Phần 2
Nội dung bài giảng

Biến đổi căn thức là một kĩ năng quan trọng đối với học sinh. Bài giảng này, OLM tiếp tục cung cấp hai kỹ năng:
+ Khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn.
+ Trục căn thức ở mẫu.
Bài giảng trình bày cơ sở cũng như cách biến đối tổng quát, bên cạnh đó là hệ thống bài tập nhằm giúp học sinh thực hành các kĩ năng biến đối.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn