Bảng đơn vị đo diện tích
Nội dung bài giảng

Các đơn vị đo diện tích thường xuất hiện xung quanh cuộc sống của chúng ta : diện tích nhà cửa, ruộng đất, ...
Vậy bảng đơn vị đo diện tích thường gặp là gì? Cách chuyển đổi giữa các đơn vị đo diện tích ra sao? Hơn nữa, các bài toán ứng dụng diện tích sẽ được giải quyết như thế nào? Câu trả lời đã có trong bài giảng này.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn