Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.
Nguyễn Ích Tài
1642171245
Nguyễn Ích Tài tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Trần hồng thúy
1642168955
Trần hồng thúy tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Dương Nguyệt Ánh
1642166811
Dương Nguyệt Ánh tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Trần Đoàn Duy Khương
1642159316
Trần Đoàn Duy Khương tham dự cuộc thi - Toán vui 392.
Nguyễn Khánh Linh
1642151556
Nguyễn Khánh Linh tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Trần Minh Trí
1642146590
Trần Minh Trí tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Lê Thị Bích Huệ
1642145791
Lê Thị Bích Huệ tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Trần Trọng Nghĩa
1642144012
Trần Trọng Nghĩa tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Nguyễn huy tú
1642143267
Nguyễn huy tú tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Đào Trung Kiên
1642140833
Đào Trung Kiên tham dự cuộc thi - Toán vui 392
nguyen thi ha mi
1642132780
nguyen thi ha mi tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Trịnh Minh Trí
1642126069
Trịnh Minh Trí tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Ng Hoàng Kim Phụng
1642125179
Ng Hoàng Kim Phụng tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Phạm Khôi Nguyên
1642081278
Phạm Khôi Nguyên tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Đặng Hương Giang
1642076086
Đặng Hương Giang tham dự cuộc thi - Toán vui 392
nguyễn thanh thảo
1642075572
nguyễn thanh thảo tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Lê Minh Triết
1642064136
Lê Minh Triết tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Đỗ Tiến Phát
1642060115
Đỗ Tiến Phát tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Ngo Gia Huy
1642052653
Ngo Gia Huy tham dự cuộc thi - Toán vui 392
Dương Thái Hòa
1642029268
TA có SA+SC lớn hơn AC ( Tổng 2 cạnh tam giác lơn hơn cạnh còn lại ) và tương tự SB+SD lớn hơn BD . Vậy điểm S để có SA+SB+SC+SD ngắn nhất là giao điểm của AC và BD. Áp dụng định lý Pitago ta tính được AC+BD = 111.075. Vây SA+SB+SC+SD nhỏ nhất là 111.075
Trang đầu 1 2 3 4 5 Trang cuối