Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyễn Thị Thanh Mai

Điểm hỏi đáp: 5

Ngày
Điểm

Tổng: 5 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của Nguyễn Thị Thanh Mai:

Vào lúc: 2017-12-23 22:10:42 Xem câu hỏi

các bạn làm ơn làm hộ mình mai mình đi học rùi

Vào lúc: 2017-12-21 21:38:24 Xem câu hỏi

a) EM // AC => ACB = EMB ( đồng vị) (đpcm)

b) Xét t/g EBM và t/g DMC có:                                                                                                                                                                           EMB = DCM (câu a)                                                                                                                                                                                      BM = CM (gt)                                                                                                                                                                                           MBE = CMD ( đồng vị)

Do đó, t/g EBM = t/g DMC (g.c.g) (đpcm) => EM = CD (2 cạnh tương ứng)

c) Xét t/g EDM và t/g CMD có: EM = CD (câu b) EMD = CDM (so le trong) DM là cạnh chung Do đó, t/g EDM = t/g CMD (c.g.c) (đpcm) => ED = CM (2 cạnh tương ứng)

d) Có: ED = CM (câu c) Lại có: CM = BM (gt) => ED = CM = BM => ED = 1/2.(CM + BM) = 1/2 BC (đpcm) 

Vào lúc: 2016-04-10 20:04:30 Xem câu hỏi

7 giờ 20 phút

Vào lúc: 2016-03-06 21:26:58 Xem câu hỏi

18 gio 50 phut

Vào lúc: 2016-03-06 21:26:07 Xem câu hỏi

18 gio 50 phut

Vào lúc: 2016-03-06 20:17:57 Xem câu hỏi

sai bét thì có

Vào lúc: 2016-02-26 21:58:08 Xem câu hỏi

minh sua lai lop 5

Vào lúc: 2016-02-22 20:37:13 Xem câu hỏi

nhưng không biết cách giải bạn làm hộ mình được không