Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

GV

Điểm hỏi đáp: 893

Ngày 26 - 05 29 - 05
Điểm 0 0

Tổng: 893 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 25

Những câu trả lời của GV:

Vào lúc: 2020-02-05 10:03:08 Xem câu hỏi

12 phút = 12/60 (giờ)=0,2 (giờ)

Gọi vận tốc ban đầu của xe là \(x\)(km/h), vận tốc đi trên đoạn đường xấu là \(x-10\) (km/h). (ĐK x>10)

Đoạn đường xấu là 1/4 quãng đường AB và băng \(240:4=60\) (km).

Theo bài ra ta có: \(\frac{60}{x-10}-\frac{60}{x}=0,2\)

=> \(0,2x^2-2x-600=0\)

=> \(x=60\) hoặc \(x=-50\)(loại)

Vận tốc ban đầu là 60km, vận tốc trên đoạn đường xấu là 60-10 = 50km/h

Vào lúc: 2020-02-05 09:34:56 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đường link sau nhé:

Câu hỏi của Thanh Thanh - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-05 09:34:18 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đường link dưới nhé:

Câu hỏi của Thanh Thanh - Toán lớp 8 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-05 09:31:33 Xem câu hỏi

A B C 5 6 7 M D E O G

a) Theo tính chất đường phân giác ta có:

   \(\frac{AD}{DC}=\frac{BA}{BC}\) => \(\frac{AD}{AD+DC}=\frac{BA}{BA+BC}\) (tính chất dãy tỉ số bằng nhau)

Suy ra: \(\frac{AD}{AC}=\frac{BA}{BA+BC}\) => \(\frac{AD}{6}=\frac{5}{5+7}\) => AD = 2,5.

b) Xét tam giác ABD có AO là phân giác. Suy ra: \(\frac{OB}{OD}=\frac{AB}{AD}=\frac{5}{2,5}=2\)

Xét tam giác BDM có: \(\frac{OB}{OD}=2\)\(\frac{GB}{GM}=2\) (theo tính chất trọng tâm).

Suy ra \(\frac{OB}{OD}=\frac{GB}{GM}\) (cùng bằng 2) => OG // DM (theo định lý Ta-let đảo)

Vậy OG//AC

Vào lúc: 2020-02-05 08:29:40 Xem câu hỏi

\(\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{1}}=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{1}}{\left(\sqrt{3}+\sqrt{1}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{1}\right)}=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{1}}{\sqrt{3^2}-\sqrt{1^2}}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{3}-\sqrt{1}\right)\)

Tương tự:

\(\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)\)

.....

\(\frac{1}{\sqrt{2019}+\sqrt{2017}}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2019}-\sqrt{2017}\right)\)

Cộng các vế với nhau ta được:

\(S=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2019}-\sqrt{1}\right)=\frac{1}{2}\left(\sqrt{2019}-1\right)\)

Vào lúc: 2020-02-05 08:22:31 Xem câu hỏi

a) Tam thức bậc hai có \(\Delta'=m^2-m+4=m^2-2.\frac{1}{2}m+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+4=\left(m-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{4}>0\).

Suy ra phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

b) Theo Vi-et ta có:

\(x_1+x_2=2m,x_1.x_2=m-4\)

Điều kiển để \(x_1+x_2=\frac{x_1^2}{x_2}+\frac{x_2^2}{x_1}\)

   \(\Leftrightarrow x_1+x_2=\frac{x_1^3+x_2^3}{x_1x_2}\)

    \(\Leftrightarrow x_1+x_2=\frac{\left(x_1+x_2\right)^3-3x_1x_2\left(x_1+x_2\right)}{x_1x_2}\)

   \(\Leftrightarrow2m=\frac{\left(2m\right)^3-3\left(m-4\right).2m}{m-4}\)

  \(\Leftrightarrow2m\left(m-4\right)=8m^3-6m^2+8m\) và \(m\ne4\)

  \(\Leftrightarrow4m\left(2m^2-2m+3\right)=0\) và \(m\ne4\)

  \(\Leftrightarrow m=0\)

Vào lúc: 2020-02-01 11:17:23 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải tương tự ở đây nhé:

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:16:28 Xem câu hỏi

Bạn xem ở đây nhé

Câu hỏi của pikachu - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:15:55 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đường link sau nhé.

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:15:21 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải bài tương tự nhé.

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:14:54 Xem câu hỏi

Bạn tham khảo ở đây nhé.

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Câu hỏi của pikachu - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:14:13 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đường link sau nhé.

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:13:40 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đây nhé

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:13:03 Xem câu hỏi

Bạn xem ở đây nhé.

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Câu hỏi của pikachu - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:12:17 Xem câu hỏi

Bạn tham khảo ở đây nhé.

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Câu hỏi của pikachu - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:11:29 Xem câu hỏi

Bạn xem ở đây nhé

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Câu hỏi của pikachu - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:10:54 Xem câu hỏi

Bạn tham khảo ở đây nhé.

Câu hỏi của pikachu - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:10:19 Xem câu hỏi

Bạn tham khảo cách làm ở đây nhé.

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Câu hỏi của pikachu - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-01 11:08:09 Xem câu hỏi

An có 18 cuốn.

Bình có 22 cuốn.

Cường ít hơn TBC của cả ba bạn là 4 cuốn.

=> Nếu Bình cho Cường 4 cuốn thì: An có 18, Bình có 18, Cường có số cuốn bằng TBC của cả ba bạn và là 18 cuốn.

=> Cường lúc đầu có: 18 - 4 = 14 cuốn.

Vào lúc: 2020-02-01 11:05:36 Xem câu hỏi

Bạn tham khảo thêm ở đây nhé.

Câu hỏi của Ash Ngọc Anh - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Trang trước Trang tiếp theo