Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

꧁༺☪ô-ℳ¡ų༻꧂

Điểm hỏi đáp: 3

Ngày
Điểm

Tổng: 3 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của ꧁༺☪ô-ℳ¡ų༻꧂:

Vào lúc: 2019-10-21 15:32:41 Xem câu hỏi

vì p là số nguyên tố lớn hơn 3  => thuộc dạng 3k +1 hoặc 3k+2

với p=3k+1 =>p+8=3k+9 chia hết 3 => là hợp số (vô lí vì p+8 là số nguyên tố )

với p=3k+2=> p+8 =3k+10 : 3 dư 1(thỏa mãn)

=>p=3k+2 =>p+100= 3k+102 chia hết cho 3 => là hợp số 

vậy p+100 là hợp số