Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

»βέ•Ҫɦαηɦ ︵²⁰⁰⁵

Điểm hỏi đáp: 53

Ngày
Điểm

Tổng: 53 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 9

Những câu trả lời của »βέ•Ҫɦαηɦ ︵²⁰⁰⁵:

Vào lúc: 2019-10-22 11:41:16 Xem câu hỏi

Người ta chia lm 3 loại : 

- Thân đứng có 3 dạng : + thân gỗ 

                                        + thân cột

                                        + thân cỏ 

- Thân leo 

- Thân bò

Vào lúc: 2019-10-22 11:32:34 Xem câu hỏi

Mạch rây : vận chuyển chất hữu cơ 

Mạch gỗ : vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân , cành 

Chúc bn hc tốt <3

Vào lúc: 2019-10-21 18:41:44 Xem câu hỏi

Ta có : 

36 = 22 . 32 

60 = 22.3 .5 

72 = 23 .32 

UCLN của ( 36;60;72 ) = 22 . 3 = 12 

mà UC của ( 36 ; 60 ; 72 ) = u ( 12 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 } 

Chúc bn hc tốt <3

Vào lúc: 2019-10-21 17:47:12 Xem câu hỏi

Trả lời : 

Bn tham khảo link này ạ : 

Câu hỏi của Cuồng Song Joong Ki - Toán lớp 9 - Học toán với OnlineMath 

Bài lm của bn : ★Ƙ - ƔƤČ★ - Trang của ★Ƙ - ƔƤČ★ - Học toán với OnlineMath nhé ! 

Chúc bn hc tốt <3 

( Dô thống kê hỏi đáp sẽ thấy ) 

Vào lúc: 2019-10-20 18:56:58 Xem câu hỏi

1500 - { 53 . 23 - 11. [ 72 - 5.23 + 8..( 112 - 121 )]}

= 1500 - ( 5.2 )3 - 11. [ 49 - 40 + 8. 0 ]} 

= 1500 - 103 - 11. 9 

= 1500 - 1000 - 99

= 401 

Chúc bn hc tốt <3

Vào lúc: 2019-10-20 17:43:40 Xem câu hỏi

Đây là Công Nghệ ạ ! 

Trả lời : 

Lấy các vật ở trong túi ra, tách riêng áo quần màu trắng và nhạt với áo quần màu sẫm để giặt riêng, vò trước bằng xà phòng những chỗ bẩn như cổ áo, tay áo ... cho đỡ bẩn. Ngâm áo quần trong xà phòng 30 phút, vò kĩ để xà phòng thấm đều. Giũ nhiều lần bằng nước sạch cho hết xà phòng. Cho thêm chất làm mềm vải nếu cần. Phơi áo quần màu sáng bằng vải bông, lanh, pha ở ngoài  nắng và phơi áo quần màu tối vải tổng hợp ở trong bóng râm. Nên phơi bằng mắc áo cho áo quần phẳng, mau khô và dùng cặp quần áo để quần áo không bị rơi khi phơi.

Vào lúc: 2019-10-20 17:36:07 Xem câu hỏi

- Cấu trúc:      S + am / is / are ( Khẳng định )

- Trong đó:  (subject): Chủ ngữ

- Lưu ý :     Khi S = I + am

                      Khi S = He/ She/ It + is

                  Khi S = We, You, They + are

- Cấu trúc:      S + am/ is/ are + not ( phụ định ) 

       - Lưu ý:

Am not: không có dạng viết tắt

Is not = isn’t

Are not = aren’t

 

Vào lúc: 2019-10-20 17:09:17 Xem câu hỏi

Đặt \(\hept{\begin{cases}3a+b-c=x\\3b+c-a=y\\3c+a-b=z\end{cases}}\)

Khi đó điều kiện đb tương ứng

\(\left(x+y+z\right)^3=24+x^3+y^3+z^3\)

\(\Leftrightarrow3.\left(x+y\right).\left(x+z\right).\left(x+z\right)=24\)

\(\Rightarrow3.\left(2a+4b\right).\left(2b+4c\right).\left(2c+4a\right)=24\)

\(\Rightarrow\left(a+2b\right).\left(b+2c\right).\left(c+2a\right)=1\)

Do đó ta có đpcm

Chúc bạn học tốt!

Vào lúc: 2019-10-20 16:58:10 Xem câu hỏi

( x . 51 ) + ( 2 + 4 + ... + 100 ) = 2601 

51x + 2550 = 2601 

51x = 2601 - 2550 

51x = 51 

=> x = 1 

Vậy x = 1