Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyễn Thùy Trang

Điểm hỏi đáp: 75

Ngày 25 - 05
Điểm 0

Tổng: 75 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 1

Những câu trả lời của Nguyễn Thùy Trang:

Vào lúc: 2020-04-30 22:08:54 Xem câu hỏi

Đổi 3h20' = 10/3 h

Gọi thời gian vòi 1 chảy 1 mình đầy bể là : x ( h) ( điều kiện: x > 10/3)

Trong 1h, vòi 1 chảy riêng được: 1:x = 1/x ( bể)

Trong 3h, vòi 1 chảy riêng được: 3. 1/x = 3/x ( bể)
Trong 2h, vòi 2 chảy riêng được : 4/5 - 3/x = (4x-15)/(5x)  ( bể)

Trong 1h , vòi 1 chảy riêng được : (4x-15)/(5x) : 2 = (4x-15)/(10x) ( bể)

Trong 1h, 2 vòi chảy được : 1 : 10/3 = 3/10 ( bể)

Theo bài ra ta có phương trình: (4x-15)/(10x) + 1/x = 3/10
<=> ... <=> x= 5 (tmđk)
Trong 1h, vòi 1 chảy riêng được : 1/5 ( bể)
vòi 2 chảy riêng để đầy bể là: 1:(3/10 - 1/5) = 10 ( bể)

Vậy ...
( Bài này có cách khác ngắn hơn nhưng lại là kiến thức lớp 9, bạn tham khảo cách này nhé!)

Vào lúc: 2020-01-23 14:28:15 Xem câu hỏi

vô kể bn ạ

Vào lúc: 2020-01-23 14:23:20 Xem câu hỏi

tớ cả hai nè

Vào lúc: 2020-01-20 18:12:35 Xem câu hỏi

Bạn tham khảo tại đây nhé!! 

olm.vn/hoi-dap/detail/195135296784.html

Vào lúc: 2020-01-20 17:39:25 Xem câu hỏi

đáp án : 2

Vào lúc: 2020-01-19 20:25:45 Xem câu hỏi

bạn ơi, hình như bạn nhớ nhầm rồi đấy, ko có HĐT đó đâu, mà có HĐT thức ấy nhưng a+b+c = 0  nữa cơ

Vào lúc: 2020-01-19 17:16:53 Xem câu hỏi

\(x^2+165=y^2\)

=> \(x^2-y^2=-165\)

=> \(\left(x-y\right)\left(x+y\right)=-165\)

mà x,y nguyên => x-y , x+y thuộc ước nguyên -165

=>...

Vào lúc: 2020-01-17 21:02:13 Xem câu hỏi

SP là điểm hỏi đáp nhưng đó là mọi người k cho bạn mà họ cho là đúng

Vào lúc: 2020-01-17 20:59:31 Xem câu hỏi

GP là điểm mà bạn trả lời hỏi đáp đúng được olm lựa chọn , khi đó bên phải phía trên câu trả lời ấy có dấu k màu xanh ấy

Vào lúc: 2020-01-16 22:02:47 Xem câu hỏi

Sống với cô đơn và đớn đau, một phần là hạnh phúc nhỉ?!!!

Vào lúc: 2019-12-31 19:52:56 Xem câu hỏi

Nhận xét :

     \(\frac{1}{2^2}=\frac{1}{2.2}< \frac{1}{1.2}\)

     \(\frac{1}{3^2}=\frac{1}{3.3}< \frac{1}{2.3}\)

       ....

      \(\frac{1}{2018^2}=\frac{1}{2018.2018}< \frac{1}{2017.2018}\)

=> \(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+...+\frac{1}{2018^2}< \frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+...+\frac{1}{2017.2018}\)

=> \(A< 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2017}-\frac{1}{2018}\)

=> \(A< 1-\frac{1}{2018}< 1=B\)

Vậy \(A< B\)

Vào lúc: 2019-12-30 20:30:00 Xem câu hỏi

Eng Breaking đó bạn!

Vào lúc: 2019-12-24 20:21:27 Xem câu hỏi

Giáng Sinh Zui Zẻ !!

Vào lúc: 2019-12-23 21:17:29 Xem câu hỏi

Ta có n3 - 7n = n3 - n -6n             ( n thuộc N)

                     = n(n2 -1) - 6n 

                     = n(n-1)(n+1) -6n

vì n thuộc N => n(n-1)(n+1) là tích 3 số nguyên liên tiếp

                    => n(n-1)(n+1) chia hết cho 2,3 mà 2,3 nguyên tố cùng nhau

                    => n(n-1)(n+1) chia hết cho(2.3) tức là chia hết cho 6

mặt khác 6n chia hết cho 6 với mọi n thuộc N

=> n(n-1)(n+1) - 6n chia hết cho 6 với mọi n thuộc N

hay n3 -  7n chia hết cho 6 với mọi n thuộc N

Vào lúc: 2019-12-21 23:21:37 Xem câu hỏi

thì xạo ra

Vào lúc: 2019-12-21 22:47:54 Xem câu hỏi

hi, Kirito is my fan

Vào lúc: 2019-12-21 21:53:05 Xem câu hỏi

Ta có : \(5x^2+5y^2+8xy-2x+2y+2=0\)

=> \(\left(4x^2+8xy+4y^2\right)+\left(x^2-2x+1\right)+\left(y^2-2y+1\right)=0\)

=> \(\left(2x+2y\right)^2+\left(x-1\right)^2+\left(y+1\right)^2=0\)

Ta có \(\left(2x+2y\right)^2\ge0\forall x,y\)   ,   \(\left(x-1\right)^2\ge0\forall x\)   ,   \(\left(y+1\right)^2\ge0\forall x\)

=> \(4\left(x+y\right)^2+\left(x-1\right)^2+\left(y+1\right)^2\ge0\forall x,y\)

=> \(\hept{\begin{cases}x+y=0\\x-1=0\\y+1=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x+y=0\\x=1\\y=-1\end{cases}}}\)

Thay vào M ta có:

\(M=0^{2016}+\left(1-2\right)^{2018}+\left(-1+1\right)^{2019}=1\)

Vào lúc: 2019-12-20 19:57:44 Xem câu hỏi

I think review is necessary.

Vào lúc: 2019-12-20 19:47:35 Xem câu hỏi

Đồ dối trá

Vào lúc: 2019-12-19 21:40:30 Xem câu hỏi

a) Khi treo 1 vật bằng sợi dây, sau khi đứng yên thì lực tác dụng là lực kéo của dây và trọng lực.Hai lực này cân bằng nhau.

b) Nếu cắt sợi dây thì sẽ mất đi lực kéo, tức là chỉ còn trọng lực sẽ hút vật làm vật rơi xuống

Trang trước Trang tiếp theo