Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

★K!nky๖ۣۜ♑`

Điểm hỏi đáp: 92

Ngày
Điểm

Tổng: 92 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 1 | Lượt trả lời trong tháng: 5

Lượt trả lời trong 3 tháng: 276

Những câu trả lời của ★K!nky๖ۣۜ♑`:

Vào lúc: 2019-11-20 08:24:32 Xem câu hỏi

1.Thanks for bringing it for me

Vào lúc: 2019-11-14 12:07:44 Xem câu hỏi

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

= ( 99 + 11 ) + ( 22 + 88 ) + ( 33 + 77 ) + ( 44 + 66 ) + 55

= 110 + 110 + 110 + 110 + 55 

= 110 x 4 + 55

= 440 + 55

= 495

#Hok_tốt

Vào lúc: 2019-11-10 15:55:54 Xem câu hỏi

1,8 tạ = 180 kg

Mỗi tháng nhà em ăn hết :

       180/12 = 15 (kg)

            Đ/S: 15 (kg)

k mình nha!

Vào lúc: 2019-11-10 08:01:11 Xem câu hỏi

1-D

2-B

3-C

Vào lúc: 2019-11-03 18:07:21 Xem câu hỏi

Mẹ cao số dm là:

      9 + 7 = 16  (dm)

              Đ/S:...........

Vào lúc: 2019-10-29 19:19:58 Xem câu hỏi

72 - 36 : 32

= 72 - 1,125

= 70,875

#Hok_tốt

Vào lúc: 2019-10-20 19:07:12 Xem câu hỏi

Chim người ........

Vào lúc: 2019-10-19 18:25:36 Xem câu hỏi

1+2+3+4+5+6=21

Vãi

Vào lúc: 2019-10-19 18:24:49 Xem câu hỏi

1+2+3+4+5+6=?

vãi.......

Vào lúc: 2019-10-13 18:59:10 Xem câu hỏi

Câu 1:Dựa vào tỉ lệ bản đồ 1:200 000 vậy khoảng cách trên bản đồ là 5 , 10 -) khoảng cách trên thực tế là bao nhiêu ?

Câu 2:Thế nào là kinh tuyến,vĩ tuyến,kinh tuyến gốc,vĩ tuyến gốc ?

Câu 3:Điền các hướng vào hình sau:

Vào lúc: 2019-10-13 18:37:55 Xem câu hỏi

TRƯỜNG THCS TÂN LẬP 

TỔ: XÃ HỘI

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI Năm học 2015 - 2016

MÔN ĐỊA 6

Thời gian: 45 phút (Kể cả thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm):

Câu 1. Trái đất nằm ở vị trí thứ mấy trong số các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

A. Thứ 2         B. Thứ 3           C. Thứ 4           D. Thứ 5

Câu 2. Một bản đồ có tỉ lệ 1: 2000000, khoảng cách từ A đến B trên bản đồ đo được 5cm. Vậy trên thực địa khoảng cách đó là bao nhiêu km?

A.10km          B.100km           C.1000km          D.10000km

Câu 3. Khi các đường đồng mức nằm gần nhau, có nghĩa là bề mặt địa hình mà chúng biểu thị sẽ có dạng:

A. Bằng phẳng    B. Thoai thoải       C. Thẳng đứng       D. Dốc

Câu 4. Để biểu thị các vùng trồng trọt trên bản đồ, người ta sử dụng kí hiệu:

A. Kí hiệu đường                   B. Kí hiệu điểm

C. Kí hiệu diện tích                  D. Kí hiệu hình học

Câu 5. Trong các tỉ lệ bản đồ sau, tỉ lệ bản đồ nào thuộc loại lớn?

A. 1: 150000      B. 1: 250000       C. 1: 500000         D. 1: 1000000

Câu 6. Kinh tuyến gốc là đường kinh tuyến số:

A. 00            B. 1800           C. 1000             D. 900

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Câu 1. Thế nào là kinh độ, vĩ độ của một điểm? Viết toạ độ địa lí của các điểm A, B, C, D.

Đề kiểm tra môn Địa lý lớp 6

Câu 2. Tỉ lệ bản đồ là gì? Khoảng cách từ Thành phố Kon Tum đến huyện Kon Rẫy là 45 km. Trên một bản đồ khoảng cách đó đo được là 9 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu? (Thực hiện phép tính) Cho biết tỉ lệ bản đồ đó thuộc loại nào?

---HẾT---

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KT 1 TIẾT

MÔN ĐỊA 6 HKI NH 2015 - 2016

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm):

HS chọn đúng mỗi câu được 0,5 điểm

1. B         2. B         3. D         4. C          5. A          6. A

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Câu 1 (4,0 điểm):

Câu 2 (3,0 điểm):

Đổi 45km = 4500000cm

4500000: 9 = 500000

Vậy bản đồ có tỉ lệ là 1: 500000

Vào lúc: 2019-10-06 10:02:43 Xem câu hỏi

     chú bé loắt choắt

                              cái xắc xinh xinh

                             cái chân thoăn thoắt

                             cái đầu nghênh nghênh.

                                                                                                                                                                                                                                                       ca nô đội lệch

                              mồm huýt sáo vang

                           như con chim chích

                           nhảy trên đường vàng.

Vào lúc: 2019-10-02 11:58:02 Xem câu hỏi

                             chú bé loắt choắt

                              cái xắc xinh xinh

                             cái chân thoăn thoắt

                             cái đầu nghênh nghênh.

                                                                                                                                                                                                                                                        ca nô đội lệch

                              mồm huýt sáo vang

                           như con chim chích

                           nhảy trên đường vàng.

Vào lúc: 2019-09-29 14:14:27 Xem câu hỏi

Tìm x :

205-7.(x+5)=100

        7.(x+5)=205-100

        7.(x+5)=105

            x+5=105:7

            x+5=15

                x=15-5

                x=10

#Hok_tốt

Vào lúc: 2019-09-20 16:16:14 Xem câu hỏi

17.86.14.17-120

=17.(86+14)-120

=17.100-120

=1700-120

=1580

#Hok_tốt

Vào lúc: 2019-09-15 16:11:04 Xem câu hỏi

\(\frac{34}{85}=\frac{34:17}{85:17}=\frac{2}{5}\)

#Hok_tốt

Vào lúc: 2019-09-14 19:53:40 Xem câu hỏi

1+1= 2

#Hok_tốt

Vào lúc: 2019-09-14 19:53:25 Xem câu hỏi

112 + 111 = 223

#Hok_tốt

Vào lúc: 2019-09-14 19:53:10 Xem câu hỏi

1+1=2

#Hok_tốt

Vào lúc: 2019-09-12 17:39:58 Xem câu hỏi

22*12=264

Trang trước Trang tiếp theo