Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Lăng Bích Tư

Điểm hỏi đáp: 226

Ngày
Điểm

Tổng: 226 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 20

Những câu trả lời của Lăng Bích Tư:

Vào lúc: 2020-04-30 09:07:06 Xem câu hỏi

bài 1:

Mỗi giờ vòi 1 chảy được số nước là:

\(1\div4=\frac{1}{4}\left(bể\right)\)

Mỗi giờ vòi 2 chảy được số nước là:

\(1\div6=\frac{1}{6}\left(bể\right)\)

Cả 2 vòi cùng chảy thì mỗi giờ được số nước là:

\(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12}\left(bể\right)\)

cả hai vòi cùng chảy thì mất số giờ là:

\(1\div\frac{5}{12}=2\frac{2}{5}\left(giờ\right)\)

hay = 2 giờ 24 phút

Đáp số: 2 giờ 24 phút.

P/s: bài 2 tui quên cách làm r -_-'

Học tốt ^v^

Vào lúc: 2020-04-30 08:58:30 Xem câu hỏi

3 tấn 18 kg = 3,018 tấn

8km 23m = 8023m

52ha = 0,52km2

7,34m2 = 7m2 34dm2

4 tấn 25 yến = 4,25 tấn

2m2 7dm2 = 2,07 m2

69m 5cm = 65,05 m

2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

2 tấn 15 kg = 2,015 tấn

23 m2 9 dm2 = 23,09m2

học tốt ^v^

Vào lúc: 2020-03-14 21:29:26 Xem câu hỏi

Xin lỗi bạn 12, 75 giờ mình làm sai r, bạn đừng gọi tên  tôi làm đúng á

Vào lúc: 2020-03-14 21:26:55 Xem câu hỏi

1. = 23,05 km2

2. 13 giờ 15 phút

3. 12308 dm2

4. = 33 tháng

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-14 21:11:03 Xem câu hỏi

Mk làm chắc chắn đúng nha, cần đổi ko mik đổi ra bằng đơn vị cho bn

Vào lúc: 2020-03-14 20:58:47 Xem câu hỏi

1. 9 m 50 cm > 905 cm

2. 5 m 56 cm = 556 cm

3. 5m2 3dm2 > 53dm2

4. 3,49 kg > 3 kg 49 g

5. 670ha > 61 km2

6. 0,5 tấn = 500 kg

Học tốt ~♡

Vào lúc: 2020-03-14 11:19:06 Xem câu hỏi

Đổi 12,5 dm = 1,25 m

Diện tích tam giác đó là:

(1,25 x 3,5) : 2 = 2,1875 (m2)

Đáp số : 2,1875 m2

Học tốt :>

Vào lúc: 2020-03-13 16:32:39 Xem câu hỏi

Số tem Hùng bán nửa giá là:

200 : 5 × 3 = 120 (con)

Nửa giá tem là :

8000 : 2 =4000 ( đồng )

Số tiền Hùng kiếm được khi bán nửa giá là:

120 × 4000 = 480000 ( đồng)

Số tem còn lại là:

200- 120 = 80 (con)

Số tiền Hùng kiếm được khi bán đúng giá là:

 80 × 8000 = 640000 (đồng )

Tổng số tiền Hùng kiếm được là:

480000 + 640000 = 1120000 ( đồng)

Đáp số: 1120000 đồng,

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-13 16:27:31 Xem câu hỏi

Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999

Số bé nhất có 3 chữ số là: 99

Số bé là:

(999 - 99) : 2 = 450

Số lớn là :

450 + 99 = 549

Vậy 2 số đó là 549 và 450

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-13 16:09:50 Xem câu hỏi

Trung bình số giấy mỗi bạn góp được là:

108 : 36 = 3 ( kg)

Trung bình số báo cũ mỗi bạn góp được là:

72 : 36 = 2 (kg)

Đáp số: 3 kg giấy và 2 kg báo cũ.

Học tốt~♤

Vào lúc: 2020-03-13 16:06:42 Xem câu hỏi

Số vải cửa hàng có là:

5 × 30 = 150 ( m)

Số vải cửa hàng đã bán là:

150 × 1 : 5 = 30 (m)

Số vải cửa hàng còn lại alf:

150 - 30 = 120 (m)

Đáp số: 120m vải

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-13 16:02:44 Xem câu hỏi

1. 1,052 kg

2. 3,009 tấn

3. 587 m2

4. 346, 8 cm vuông

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-13 16:01:04 Xem câu hỏi

Tổng số dầu trong 12 thùng dầu loại 45l là:

45 × 12= 500 ( lít)

Tổng số dầu trong 14 thùng dầu loại 300l là:

14 × 300 = 4200 (lít)

Có tất cả số dầu là:

500 + 4200 = 4700 (lít)

Số thùng loại 800l đổ được là:

4700 : 800 = 5 ( thùng dư 700 lít)

Vì dư 700 lít dầu nên ta cần thêm 1 thùng loại 800 nữa để đựng, vậy có tất cả 6 thùng.

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-13 15:51:51 Xem câu hỏi

TL:

Hoa mắt đó:

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-13 15:50:06 Xem câu hỏi

Số dầu ăn dùng trong tuần lễ thứ 2 là:

230,15 - 29,7 = 200,45 ( lít)

Đổi 2 tuần = 14 ngày

Trung bình mỗi ngày trong hai tuần lễ đó nhà hàng đó dùng số dầu là:

(230,15 + 200,45) : 14 \(\approx\)30,8 ( lít)

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-13 15:45:07 Xem câu hỏi

Số nước mắm thùng nhỏ đựng lúc đầu  là:

4,45 + 7,6 = 12,05 (lít)

Số nước đựng lúc đầu là:

12,05 + 5,6 = 17,65 (lít)

Đáp số: thùng bé: 12,05 lít nước mắm.

               Thùng lớn: 17,65 lít nước mắm.

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-12 20:52:29 Xem câu hỏi

Giải thích thêm nè:

Vì tiếng vang là tiếng là tiếng khi âm truyền đến vách hang động dội lại đến tai ta chậm hơn âm truyền đi đến 1 khoảng thời gian ít nhất là 1/15 giây mà người đó nghe được chứng minh âm đó dọi lại <1/15 giây.

Còn khoảng cách là vì tiếng hét từ người đó đến vách hang r lại được dội lại vào tai người đó nên đoạn đường sẽ gấp 2 lần khoảng cách ( dễ hiểu hơn là đi đường này rồi quay trở lại về vạch xuất phát á, tức là đi đường đó 2 lần 1 lần đi và 1 lần về) nên chỉ cần chia đôi quãng đường âm thanh đó đi là ra khoảng cách thui ạ ^^

Vào lúc: 2020-03-12 20:46:21 Xem câu hỏi

= 11×11×15×5×39×3×2×65

      39×15×2×2×11×3×6×11

5×65

    2×6

325

     12

Học tốt~♡

Vào lúc: 2020-03-12 20:37:07 Xem câu hỏi

a. Quãng đường đi của tiếng vang đó là:

1/5 × 340 = 68 (m)

b. Khoảng cách từ người đó đến vách hang động là:

68 ÷ 2 = 34 (m)

Học tốt ~♡

Vào lúc: 2020-03-12 20:31:25 Xem câu hỏi

Bài 1.

1. Stomachache

2. Toothache

4. Headache

5. Cough

6. Sore throat

7. Flu

8. Earache

Bài 2.

1. Eat less sweet food.

2. Smoke less and give it up.

3. Drink less coffee

4. Eat less fast food

5. Spend less time on computer games.

6. Drink more water

7. Worry about things less

8. Relax more

9. Get more exercise

10. Eat more fruit and vegetables

Bài 3. 

1. Watch less television so you can protect your eyes.

2. He has toothache but he still eats a lot of sweets and cakes.

3. The weather is very cold today so I should put on a coat.

4. Get up early and do more exercises.

5. Take up a new hobby and you'll have some new friends.

6. I have a lot of homework this evening so I don't have time to watch the football match.

7. \(\varnothing\)

8. Eat less junk food and eat more fruit and vegetables.

Bài 4.

1. I have a pain in...

2. Is she enough well to...

3. Now I have a burn on my ....

4. I have a headache....

5. You'll get a stomachache.

6. That's a bad cough...

7. I have toothache...

8. I feel sick...

9. Robin has a temperature of....

10. My arm hurts after....

Bài 5.

1. We should keep our bodies warm to avoid flu and a cold.

2. You shouldn't play more computer games in your free time.

3. Vitamins plays an important role in our diet.

4. Getting enough rest can help you concentrate at school.

5. Doctor is asking Huy some questions about health problems.

Học tốt nha~♡

Trang trước Trang tiếp theo