Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

ღღ ๖ۣۜƘɦáηɦ ๖ۣۜŤɦυỳ ♥♥

Điểm hỏi đáp: 198

Ngày 17 - 11
Điểm 0

Tổng: 198 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 2 | Lượt trả lời trong tháng: 4

Lượt trả lời trong 3 tháng: 76

Những câu trả lời của ღღ ๖ۣۜƘɦáηɦ ๖ۣۜŤɦυỳ ♥♥:

Vào lúc: 2019-11-17 14:00:00 Xem câu hỏi

1. where is your aunt looking for for her family ?

2. What does your friend's house

học tôtz ~♡

Vào lúc: 2019-11-17 13:56:45 Xem câu hỏi

1. Where is your aunt looking for for her family ?

2. What does your friend's house ?

Vào lúc: 2019-11-05 22:41:36 Xem câu hỏi

TL:

Khi đá bóng mà trọng tài rút ra 2 thẻ vàng= 1 thẻ đỏ

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-11-05 22:38:02 Xem câu hỏi

TL:

Hiệu không thay đổi. Vì nếu thêm vào cả số bị trừ và số trừ một số nào đó thì hiệu không thay đổi mà

Học tốt~♡

Vào lúc: 2019-10-31 16:09:12 Xem câu hỏi

TL:

Từ chính

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-31 16:00:29 Xem câu hỏi

14, danh từ là: gia đình tôi, dòng sông, loài người.

13, từ nhiều nghĩa gồm: đậu, vàng.

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-31 15:42:57 Xem câu hỏi

Tl:

Đồ ngốc nha

Học tốt~♡

Vào lúc: 2019-10-30 14:18:19 Xem câu hỏi

1. as -> than

2. More clean -> cleaner

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-30 14:08:46 Xem câu hỏi

TL:

Củ cà rốt thì phải

Học tốt

Vào lúc: 2019-10-30 13:50:11 Xem câu hỏi

1 chữ C

Vì còn lại đều là chữ c thường.

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-30 13:49:33 Xem câu hỏi

TL:

Tói giết cậu đc ko?

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-30 13:48:40 Xem câu hỏi

TL:

Từ " chính"

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-30 13:48:00 Xem câu hỏi

TL:

Đường... TĂNG!!!

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-30 13:45:21 Xem câu hỏi

a, x € { 26; 39; 52; 65}

b, x = 15

c, x € { 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56}

d, x€ { 0; 12}

Học tốt ~♡

Vào lúc: 2019-10-22 22:09:56 Xem câu hỏi

TL:

=36

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-22 21:44:40 Xem câu hỏi

A< B

Do 1963 < 1968 và 1958

=> 1963 × 1963 < 1968 × 1958

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-22 21:40:32 Xem câu hỏi

Diện tích căn phòng đó là:

12 × 7 = 84 (m2)

Mẹ Lan phải trả số tiền là:

84 : 1 × 125000 = 10500000 (đồng)

Đáp số: 10500000 đồng

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-22 21:18:16 Xem câu hỏi

1. Vietnam

2. Iran.

3. Thailand

4. Qatar

5. Indonesia

6. China

7. Japan

8. Korea

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-22 21:15:57 Xem câu hỏi

1. Là cục phấn đó.

2. = 12

Học tốt~♤

Vào lúc: 2019-10-22 21:13:56 Xem câu hỏi

TL:

Là khu vực bạn bè đó

Học tốt~♤

Trang trước Trang tiếp theo