Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Ligg :))

Điểm hỏi đáp: 3448

Ngày
Điểm

Tổng: 3448 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 1

Những câu trả lời của Ligg :)):

Vào lúc: 2020-02-15 19:51:47 Xem câu hỏi

Đây tài trên 2k5 SP , vậy thì tài trợ khoảng 50 => 70 SP nhé 

_ [ Với quy định nhiều người tham gia nhea -v- ]

#Anh :33

Vào lúc: 2020-01-24 20:04:12 Xem câu hỏi

Trả lời :

*Nếu \(x\ge1\)

\(x+6+2x-1=3\) ( vô nghiệm )

\(x\le6\)

\(6-x+2x-1=3\) ( vô nghiệm )

\(6< x< 2x-1\)

\(x-6-2x-1=3\)

\(x-6+2x+1=3\)

\(\Leftrightarrow2x=12\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{12}{13}\) ( loại )

Vào lúc: 2020-01-24 15:02:15 Xem câu hỏi

Trả lời :

*Nếu \(x\) \(\ge5\)

\(x-2+5-x=4\) ( vô nghiệm )

\(x\le2\) 

\(2-x+x-5=4\) ( vô nghiệm )

* \(2< x< 5\)

\(x-2-5-x=4\)

\(x-2-5+x=4\)

\(\Leftrightarrow2x=11\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{11}{12}\) ( loại )

Vào lúc: 2020-01-24 14:54:54 Xem câu hỏi

Trả lời :

a) \(\left|x+1\right|+\left|x+2\right|\) \(=5\)

*Nếu x \(\ge-1\)

\(\Leftrightarrow\) \(x+1+x+2\) \(=5\) 

\(\Leftrightarrow\) \(2x-2\Leftrightarrow x=1\left(TM\right)\)

*Nếu x \(\le-2\) 

\(\Leftrightarrow-x-1-x-2=5\)

\(\Leftrightarrow x=-4\left(TM\right)\)

\(-2< x< -1\)

\(x+2-x-1=5\) ( vô nghiệm )

Phương trình đã cho có 2 nghiệm là : \(x=-1\) và \(x=-4\)

Vào lúc: 2020-01-23 19:38:13 Xem câu hỏi

Trả lời :

Kye :v Tớ làm vậy vì 2 + 1 = 3 đó cậu ạ =.= Còn x - 2 là số 2 chuyển xuống chỗ số 1 :v ?

Thắc mắc nx k ah :)

T bt T làm saii ròi :v Bạn kia đúng đc chưa ạ ?

Vào lúc: 2020-01-23 13:47:09 Xem câu hỏi

Trả lời :

Mình làm thế này nè sai thì thuii nhé :)

a ) Để  \(\frac{5}{x-1}\)  \(\varepsilon\) \(ℤ\) thì => 5 phải chia hết cho ( x-1 ) hay x - 1 = Ư(5) = { - 1 ; 1 ; 5 ; -5 }

Ta có bảng sau :

x-1-5-115
x-4026

b ) Để \(\frac{x+2}{x-1}\) \(\varepsilon\) \(ℤ\) thì \(\frac{3}{x-2}\) phải \(\varepsilon\) \(ℤ\) => 3 phải chia hết cho ( x - 1 ) và x \(\ne\) 1

+ => x - 1 = Ư(3) = { 1 ; - 1 ; 3 ; -3 }

Chúc bạn học tốt <3

Vào lúc: 2020-01-22 21:33:54 Xem câu hỏi

Trả lời :

B . in

#Học tốt :3

Vào lúc: 2020-01-22 21:33:07 Xem câu hỏi

Trả lời :

Hello là Xin chào !!

#Học tốt

Vào lúc: 2020-01-22 21:32:41 Xem câu hỏi

Trl

What's your name ?

#Học tốt

Vào lúc: 2020-01-22 21:32:00 Xem câu hỏi

Trl

Yes , i can !

#Nice to meet you :3

& Học tốt

Vào lúc: 2020-01-22 21:28:54 Xem câu hỏi

Answer :

1 . went

2 . drove

3 . arrives / was

4 . asked

5 . said

6 . told

7 . walked

Vào lúc: 2020-01-22 21:27:49 Xem câu hỏi

Answer :

1 . stopped / bought

2 . got

3 . came

4 . was

5 . bought

6. Did you live.. ?

7 . didn't do

8 . gave / was

Vào lúc: 2020-01-22 21:10:26 Xem câu hỏi

Trả lời :

9 + 919 = 928

Số cần điền : 1

#Học tốt

Vào lúc: 2020-01-22 21:09:34 Xem câu hỏi

Trả lời :

Là Cà phê

_Hc tốt

Vào lúc: 2020-01-22 21:09:21 Xem câu hỏi

Trl

= 3

= 10

#Rất vui khi giúp đc cho bn :33

Vào lúc: 2020-01-22 21:08:43 Xem câu hỏi

Trả lời :

Nhiều con k bt lắm !!

#Học tốt

Vào lúc: 2020-01-22 21:08:19 Xem câu hỏi

Trả lời :

= 2

#Rất vui khi giúp đc bạn :)))

_Học tốt

Vào lúc: 2020-01-22 21:07:59 Xem câu hỏi

Trả lời :

1 . Chuột Micky

2 . Vịt Donald

3 . Con người

4 . Hổ không ăn cỏ chỉ ăn thịt :3

#Học tốt

Vào lúc: 2020-01-22 21:06:47 Xem câu hỏi

Trl

Theo như bạn ở dưới nha !!

Nếu cậu rảnh có thể vào " Nội quy chuyên mục " đọc :3

#Học tốt

Vào lúc: 2020-01-22 21:05:40 Xem câu hỏi

Trả lời :

Là Đinh Bộ Lĩnh

#Học tốt

_Bống

Trang trước Trang tiếp theo