Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

PTN (Toán Học)

Điểm hỏi đáp: 1472

Ngày
Điểm

Tổng: 1472 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của PTN (Toán Học):

Vào lúc: 2020-02-21 21:20:21 Xem câu hỏi

Bài này bn chỉ cần phân tích thành các thừa số nguyên tố và làm theo công thức trong sách là xong :)) hồi lp 6 mk quên hết r >: xl

Vào lúc: 2020-02-21 21:18:11 Xem câu hỏi

\(-23.63+23.21-58.23\)

\(=-63.23+21.23-58.23\)

\(=23.\left(21-58-63\right)\)

\(=23.\left(-100\right)\)

\(=-2300\)

Vào lúc: 2020-02-21 21:13:30 Xem câu hỏi

=36 nhé :D lộn

Vào lúc: 2020-02-21 21:12:19 Xem câu hỏi

số lớn nhất có 1 chữ số là : 9

=> tích của 4 và 9 =4x9=32

Vậy tích của 4 và 9 là 32

Vào lúc: 2020-02-21 21:10:27 Xem câu hỏi

a,\(x^2-145=-64\)

\(=>x^2=-64+145=81=9^2\)

\(=>x=9\)

b,\(\left(3x-4\right).\left(5x+15\right)=0\)

\(=>\orbr{\begin{cases}3x=4\\5x=-15\end{cases}=>\orbr{\begin{cases}x=\frac{4}{3}\\x=-3\end{cases}}}\)

Vào lúc: 2020-02-21 21:05:30 Xem câu hỏi

Mk nhầm lẫn r bn ạ :D lâu r ko làm ~

Vào lúc: 2020-02-21 21:04:54 Xem câu hỏi

Ta có : \(|x|\le3\)

\(=>x\in\left\{-3;-2;-1;0;1;2;3\right\}\)

Gọi B là tổng các số nguyên x thỏa mãn

\(=>B=1+2+3+0-1-2-3\)

\(=>B=\left(1+2+3\right)-\left(1+2+3\right)\)

\(=>B=0\)

Vào lúc: 2020-02-21 20:53:56 Xem câu hỏi

cạnh của căn phòng là

20x450=9000(cm)=90(m)

Diện tích căn phòng hình vuông là

90x90=8100(m2)

vậy ...

Vào lúc: 2020-02-21 20:41:28 Xem câu hỏi

mk nhầm :> 

tiếp đó :

gọi A là tổng của tất cả số nguyên thỏa mãn x

=>A=-1-2-3-...-2016-2017

=>A=(2017-1):1+1=2017 số

=>(-2017-1).2017:2

=>-2018.2017:2=-2035153

Xong nhé bn :3

Vào lúc: 2020-02-21 20:36:09 Xem câu hỏi

1.Vì trc xe có 1 cái gương có thể nhìn thấy ảnh ảo 

2. thìa inox là cái j ? :D

3.vì cánh của côn trùng dao động

4.vì các tán lá phân tán âm thanh ra nhiều phía

5. lên mạng coi nha bn :))

P/s : mk ngu vật lí :D

Vào lúc: 2020-02-21 20:31:25 Xem câu hỏi

Ta có : \(-2017< x< 0\)

\(=>x\in\left(-2016;-2015;...;-2;-1\right)\)

Bài này dễ mà bn ?

Vào lúc: 2020-02-21 20:14:22 Xem câu hỏi

câu trl là b nhé bn :D

cách làm : ta có MA+AN=AM

mà M;A;N Cùng nằm trên đoạn thẳng MN

=>A nằm giữa M và N

=>đpcm

Vào lúc: 2020-02-21 20:06:45 Xem câu hỏi

2x+12=3(x-7)

=>2x+12=3x-21

=>2x-3x=-21-12

=>-x=-33

=>x=33

Vào lúc: 2020-02-21 19:57:34 Xem câu hỏi

vâng ! e bị lầm ạ :D

Vào lúc: 2020-02-21 19:56:22 Xem câu hỏi

Tại hạ xin test cách khác :))

\(\frac{52}{a-20}=\frac{39}{b-15}=\frac{13}{c-5}\)

\(=>\frac{a-20}{52}=\frac{b-15}{39}=\frac{c-5}{13}\)

\(=>\frac{a}{52}-\frac{5}{13}=\frac{b}{39}-\frac{5}{13}=\frac{c}{13}-\frac{5}{13}\)

\(=>\frac{a}{52}=\frac{b}{39}=\frac{c}{13}\)

\(=>\frac{a^2}{52^2}=\frac{b^2}{39^2}=\frac{c^2}{13^2}=\frac{bc}{39.13}=\frac{3}{13^2.3}=\frac{1}{13^2}\)

\(=>\hept{\begin{cases}\frac{a^2}{52^2}=\frac{1}{13^2}=>a^2=\frac{1}{13^2}.52^2=4^2\\\frac{b^2}{39^2}=\frac{1}{13^2}=>b^2=\frac{1}{13^2}.39^2=3^2\\\frac{c^2}{13^2}=\frac{1}{13^2}=>c^2=\frac{1}{13^2}.13^2=1^2\end{cases}}\)

\(=>\hept{\begin{cases}a=\pm4\\b=\pm3\\c=\pm1\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-02-21 19:39:12 Xem câu hỏi

ĐKXĐ:\(X\le7\)

Ta có : \(\sqrt{7-x}=x-1\)

\(=>7-x=\left(x-1\right)^2\)

\(=>7-x=x^2-2x+1\)

\(=>7-x-x^2+2x-1=0\)

\(=>x^2-x-6=0\)

\(=>x^2-3x+2x-6=0\)

\(=>x.\left(x-3\right)+2.\left(x-3\right)=0\)

\(=>\left(x+2\right).\left(x-3\right)=0\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x+2=0\\x-3=0\end{cases}}\)

\(=>\orbr{\begin{cases}x=-2\\x=3\end{cases}}\)

Vào lúc: 2020-02-21 19:26:57 Xem câu hỏi

Có số số hạng là :

(-100+14):2+1=44

Ta có : +)tất cả các số là âm 

            +)có 44 số âm

=> tích trên là dương vì số số âm là số chẵn 

Vào lúc: 2020-02-21 10:55:02 Xem câu hỏi

AH ở đâu v bn ?

Vào lúc: 2020-02-21 10:42:54 Xem câu hỏi

1, ta có : -20<x<21

=>x thuộc {-19;-18;...19;20}

2,ta có : -18<=x<=17

=>x thuộc {-18;-17;...;16;17}

Vào lúc: 2020-02-21 10:35:31 Xem câu hỏi

\(A=1+3+3^2+...+3^{20}\)

\(=>3A=3+3^2+3^3+...+3^{21}\)

\(=>3A-A=\left(3+3^2+3^3+...+3^{21}\right)-\left(1+3+3^2+...+3^{20}\right)\)

\(=>2A=3^{21}-1\)

Ta có : \(2B=3^{21}\)

\(=>2A-2B=\left(3^{21}-1\right)-\left(3^{21}\right)\)

\(=>2A-2B=-1\)

Trang trước Trang tiếp theo