Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Đông Phương Lạc

Điểm hỏi đáp: 5752

Ngày 26 - 05 31 - 05
Điểm 0 0

Tổng: 5752 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 17

Những câu trả lời của Đông Phương Lạc:

Vào lúc: 2020-02-04 14:38:19 Xem câu hỏi

Ak cái này lak t đọc nhầm đề, lm nhầm thành x,y,z là số thực dương

Vào lúc: 2020-02-03 16:41:21 Xem câu hỏi

Câu c mk làm sau cho nha !

Vào lúc: 2020-02-03 16:40:13 Xem câu hỏi

Nguyễn Linh Chi : Cô giáo e có dạy bài tương tự như thế này, làm cách này mà cô ?

Cô thử xem lại xem sao ạ ! 

Vào lúc: 2020-02-03 16:28:25 Xem câu hỏi

Chỉ lm bài thoii, hình bn tự vẽ nha !!!

\(a.\) Tứ giác \(BEDC\) có \(\widehat{BEC}=\widehat{BDC}=90^0\)

Suy ra tứ giác \(BEDC\) là tứ giác nội tiếp

Tam giác \(DBA\) vuông tại \(D\) có đường cao \(DL\) nên suy ra \(BD^2=BL.BA\)

\(b.\) Tứ giác \(ADEH\) có:

\(\widehat{ADH}+\widehat{AEH}=90^0+90^0=180^0\) nên tứ giác \(ADEH\) nội tiếp

Từ đó \(\widehat{BAK}=\widehat{BDE}\)

Mà \(\widehat{BJK}=\widehat{BAK}\) ( 2 góc nội tiếp cùng chắn một cung )

Do đó \(\widehat{BJK}=\widehat{BDE}\)

Vào lúc: 2020-02-03 16:28:19 Xem câu hỏi

Theo em nghĩ bài này ko thiếu điều kiện đâu cô quản lí ạ !!!

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki ta có:

\(\left(ab+1\right)^2\le\left(a^2+1\right)\left(b^2+1\right)\)

Áp dụng BĐT AM-GM, ta có:

\(a^2+1=a.a.1+1\le\frac{a^3+a^3+1}{3}+1=\frac{2.\left(a^3+2\right)}{3}\)

\(b^2+1=b.b.1+1\le\frac{b^3+b^3+1}{3}+1=\frac{2.\left(b^3+2\right)}{3}\)

Do đó:

\(\left(ab+1\right)^2\le\frac{4}{9}\left(a^3+2\right)\left(b^3+2\right)\)

\(\Rightarrow ab+1\le\frac{2}{3}\sqrt{\left(a^3+2\right)\left(b^3+2\right)}\)

\(\Rightarrow\frac{a^3+2}{ab+1}\ge\frac{3}{2}.\sqrt{\frac{a^3+2}{b^3+2}}\) \(\left(1\right)\)

Tương tự, ta có:

\(\frac{b^3+2}{bc+1}\ge\frac{3}{2}.\sqrt{\frac{b^3+2}{c^3+2}}\) \(\left(2\right)\)

\(\frac{c^3+2}{ca+1}\ge\frac{3}{2}.\sqrt{\frac{c^3+2}{a^3+2}}\)  \(\left(3\right)\)

Cộng theo vế của \(\left(1\right)\)\(\left(2\right)\) và \(\left(3\right)\) và áp dụng BĐT AM-GM, ta có:

\(G\ge\frac{3}{2}\left(\sqrt{\frac{a^3+2}{b^3+2}}+\sqrt{\frac{b^3+2}{c^3+2}}+\sqrt{\frac{c^3+2}{a^3+2}}\right)\) \(\ge\frac{3}{2}.3\sqrt[3]{\sqrt{\frac{a^3+2}{b^3+2}}.\sqrt{\frac{b^3+2}{c^3+2}}.\sqrt{\frac{c^3+2}{a^3+2}}}=\frac{9}{2}\)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi \(a=b=c=1\)

Vậy: \(G_{min}=\frac{9}{2}\Leftrightarrow a=b=c=1\) 

Vào lúc: 2020-02-03 16:28:10 Xem câu hỏi

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki ta có:

\(\left(\sqrt{\frac{3+x^2}{x}}.\sqrt{x}+\sqrt{\frac{3+y^2}{y}}.\sqrt{y}+\sqrt{\frac{3+z^2}{z}}.\sqrt{z}\right)^2\) \(\le\left(\frac{3+x^2}{x}+\frac{3+y^2}{y}+\frac{3+z^2}{z}\right)\left(x+y+z\right)\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{3+x^2}+\sqrt{3+y^2}+\sqrt{3+z^2}\right)^2\) \(\le\left(\frac{3}{x}+\frac{3}{y}+\frac{3}{z}+x+y+z\right)\left(x+y+z\right)\)

Kết hợp giải thiết:

\(\frac{2}{x}+\frac{2}{y}+\frac{2}{z}=2x+2y+2z\) suy ra:

\(\left(\sqrt{3+x^2}+\sqrt{3+y^2}+\sqrt{3+z^2}\right)^2\le4.\left(x+y+z\right)^2\)

Do đó:

\(\sqrt{3+x^2}+\sqrt{3+y^2}+\sqrt{3+z^2}\le2.\left(x+y+z\right)\) \(\left(1\right)\)

Theo giải thiết ta có:

\(\sqrt{3+x^2}+\sqrt{3+y^2}+\sqrt{3+z^2}=2x+2y+2z\)

Do đó xảy ra đẳng thức ở \(\left(1\right)\) tức là:

\(\hept{\begin{cases}\frac{3+x^2}{x}=\frac{3+y^2}{y}=\frac{3+z^2}{z}\\\frac{2}{x}+\frac{2}{y}+\frac{2}{z}=2x+2y+2z\end{cases}}\)  \(\Leftrightarrow x=y=z=1\)

Thử lại thấy bộ số \(\left(x,y,z\right)=\left(1,1,1\right)\) thỏa mãn.

Vào lúc: 2020-02-03 15:52:50 Xem câu hỏi

Tham khảo:Câu hỏi của Đào Thị Hoàng Yến - Toán lớp 6 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2020-02-03 15:00:12 Xem câu hỏi

              Bài giải:

\(a.\) 2 đại lượng \(x,y\) tỉ lệ thuận vs nhau nên:

   \(y=k.x\)

\(b.\) Theo câu a \(\Rightarrow-6=k.2\)

                         \(\Rightarrow k=-6:2\)

                         \(\Rightarrow k=-3\)

Với \(x=5\) thì \(y=-3.5=-15\)

Với \(x=-10\) thì \(y=-3.\left(-10\right)=30\)

Chắc thế =))

Vào lúc: 2020-02-02 17:03:37 Xem câu hỏi

Bài 3:          Bài giải:

Đổi: \(54dm=540m\)

Diện tích tam giác đó là:

    \(\frac{1}{2}.\left(540.4,5\right)=1215\left(m^2\right)\)

Đáp số: \(1215\) \(m^2\)

Vào lúc: 2020-02-02 16:54:03 Xem câu hỏi

Câu 7:

 \(11-x+\left|x+2\right|=0\)

\(\Leftrightarrow11-x=-\left|x+2\right|\)

\(\Leftrightarrow-\left(11-x\right)=\left|x+2\right|\)

\(\Leftrightarrow-11+x=\left|x+2\right|\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-11+x=x+2\\-11+x=-\left(x+2\right)\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-11-2=x-x\\-11+x=-x-2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}-13=0\\x+x=-2+11\end{cases}}\)( T/h 1 vô lí )

\(\Leftrightarrow2x=9\)

\(\Leftrightarrow x=9:2\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{9}{2}\)

P/s: Chắc sai =))

Vào lúc: 2020-02-02 16:37:25 Xem câu hỏi

Câu 4: \(\left|x+3\right|+\left|x+4\right|=1\)

Ta có: \(\left|x+3\right|\ge0\forall x\) và \(\left|x+4\right|\ge0\forall x\)

Nên: \(\left|x+3\right|+\left|x+4\right|=1\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left|x+3\right|=0\\\left|x+4\right|=1\end{cases}}\)

Ta có: \(\left|x+3\right|=0\)

\(\Leftrightarrow x+3=0\)

\(\Leftrightarrow x=0-3\)

\(\Leftrightarrow x=-3\) \(\left(1\right)\)

Lại có: \(\left|x+4\right|=1\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+4=1\\x+4=-1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=1-4\\x=-1-4\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=-3\\x=-5\end{cases}}\) \(\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)\) và \(\left(2\right)\) suy ra: \(x=-3\)

Vậy: \(x=-3\)

Vào lúc: 2020-02-02 16:27:49 Xem câu hỏi

\(c.\) \(a.b>0\)

\(\Rightarrow a\) và \(b\) cùng dấu

Mà: \(a+b>0\)

\(\Rightarrow a\) và \(b\) là số dương.

Vào lúc: 2020-02-02 16:26:21 Xem câu hỏi

\(b.\) \(a.b>0\)

\(\Leftrightarrow a\) và \(b\) cùng dấu

Mà: \(a+b< 0\)

\(\Rightarrow a\) và \(b\) là số âm.

Vào lúc: 2020-02-02 16:24:52 Xem câu hỏi

\(a.\) \(a.b< 0\)

\(\Leftrightarrow a\) và \(b\) là 2 số khác dấu.

Mà: \(a>b\)

\(\Rightarrow\) \(a\) là số âm và \(b\) là số dương.

Vào lúc: 2020-02-02 16:15:26 Xem câu hỏi

\(b.\) \(\left|3x-1\right|=6\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x-1=6\\3x-1=-6\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x=6+1\\3x=-6+1\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}3x=7\\3x=-5\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=7:3\\x=-5:3\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=\frac{7}{3}\\x=-\frac{5}{3}\end{cases}}\)

Vậy: \(x\in\left\{\frac{7}{3};-\frac{5}{3}\right\}\)

Vào lúc: 2020-02-02 16:12:04 Xem câu hỏi

\(a.\) \(\left|3x-1\right|=0\)

\(\Leftrightarrow3x-1=0\)

\(\Leftrightarrow3x=0+1\)

\(\Leftrightarrow3x=1\)

\(\Leftrightarrow x=1:3\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{1}{3}\)

Vậy: \(x=\frac{1}{3}\)

Vào lúc: 2020-02-02 14:30:03 Xem câu hỏi

\(\frac{7}{5}-x=\frac{4}{21}.\frac{9}{8}\)

\(\Leftrightarrow\frac{7}{5}-x=\frac{3}{14}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{7}{5}-\frac{3}{14}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{98}{70}-\frac{42}{70}\)

\(\Leftrightarrow x=\frac{56}{70}\)

Vậy: ...............

Vào lúc: 2020-01-20 15:29:50 Xem câu hỏi

Ta có:

\(\left|x+\frac{1}{3}\right|-4=-11\)

\(\Leftrightarrow\left|x+\frac{1}{3}\right|=-11+4\)

\(\Leftrightarrow\left|x+\frac{1}{3}\right|=-7\)

Mà \(\left|x+\frac{1}{3}\right|\ge0\forall x\)

\(\Rightarrow\) Không tồn tại x thảo mãn đề bài .

Vào lúc: 2020-01-20 15:26:28 Xem câu hỏi

\(a.\) \(\left|x\right|>0\)

\(\Rightarrow x\inℝ\) \(\left(x\ne0\right)\)

\(b.\) \(\left|x\right|< -21\)

Vì: \(\left|x\right|\ge0\forall x\)

Mà \(-21< 0\)

\(\Rightarrow\) Không tồn tại giá trị \(x\) thỏa mãn.

Vào lúc: 2020-01-20 15:24:17 Xem câu hỏi

\(x.0,75-x:4=3\)

\(\Leftrightarrow x.\frac{3}{4}-x.\frac{1}{4}=3\)

\(\Leftrightarrow x.\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\right)=3\)

\(\Leftrightarrow x.\frac{1}{2}=3\)

\(\Leftrightarrow x=6\)

Vậy: ........................

Trang trước Trang tiếp theo