Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Trần Kim Sao

Điểm hỏi đáp: 6

Ngày
Điểm

Tổng: 6 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của Trần Kim Sao:

Vào lúc: 2019-05-03 08:02:10 Xem câu hỏi

a) Khai triển bình phương ròii giải như bình thường

b) <=>(x+2)(x2-2x+1)=0

sau đó tiếp tục giải phương trình tích là ra 

c) <=>x (2x2-5x-7)=0

<=> x=0

hoặc 2x2-5x-7=0

bn đọc tự giải^^

#hoctốt

#plsss...k☺

Vào lúc: 2019-05-03 07:52:14 Xem câu hỏi

tgiac ABC vuông ở , B=60¤=> C=30¤

=>AC>AB vì 

AC là cạnh đối diện với góc lớn hơn (60¤)

AB.......................................nhở hơn (30¤)..

Vào lúc: 2019-05-03 07:44:57 Xem câu hỏi

No problem :))

Vào lúc: 2019-05-02 09:40:24 Xem câu hỏi

Bn kéo dài DE ra thì sẽ cắt đc mà 

xét 2 tgiac BDF và ADC:

góCDE= FDB  đối đỉnh

BD= DE ( cmb)

)B= E =90¤ 

=> 2 tg B nhau theo th g-c-g-

=> DF = CD

MMà CD> DE => DF>DE

Vào lúc: 2019-05-02 09:15:17 Xem câu hỏi

Ta sẽ áp dụng Côsi cho 3 số:xa+xa+1/a2

Dự đoán "=" xảy ra <=> a=2 và xa=1/a2

=> x=1/8

khi đó ta có 

S= a+1/a2 =(a/8+a/8+1/a2) +6a/8 >= 3 căn bậc 3 của( a/8. a/8. 1/a2) +(6×2)/8=9/4

VậyMinS=9/4 đặt đc khi a=2

Vào lúc: 2019-05-01 23:43:14 Xem câu hỏi

Xét tgiac ACE. ADB:

góc A chung 

D=E=90¤

AB=AC

=> Tgiac ACE==ABD (c-h-g-n)

=> BD=CE ( 2ctu) và AE=AD ( sử dụng cho cậu c))

b) BD giao CE tại G=> G là trực tâm tgiac ABC 

=> AG vuông góc với BC

c) Xét 2 t giác AEG=ADG ( c-h-c-g-v)

=>GE=GD(2ctu) =>GB=GC=> tgiac GBC cân tại B

Vào lúc: 2019-05-01 23:27:05 Xem câu hỏi

pt có 2 nghiệm pb dương

 <=> {delta=25-4m>0 

         { x1+x2=5>0

         {x1..x2=m>0

<=> 0<m <25/4

( x1canx2+x2canx1)2=36

x1^2..x2 +x1 ..x2^2 +2 (x1×x2)can (x1×x2)=36

sau đó sử ddụng viet và thay vào

mn cho mk hỏi

nếu đđặt câu hỏi trên OLM này thì khi có người giải đáp cho mk thì có thông báo k z

Vào lúc: 2019-05-01 13:47:15 Xem câu hỏi

a)ac2=25

 ab2+bc2=25

suy ra ac^=ab^2+bc^2=25=>tgiac Vuông tại B

) b ) bạn hk t giác đồng dạng ckưa z

Vào lúc: 2019-05-01 13:34:07 Xem câu hỏi

A=3sin4+3cos2--2((sin2+cos2)(sin4--sin2cos2+ cos4))

(sin2+cos2=1)

=sin^4+2sin2cos2+ cos^4-3cos^4+3cos^2

=(sin^2+cos^2)2-3cos2(cos2-1)

=1-3sin2cos2

Vào lúc: 2019-05-01 13:10:01 Xem câu hỏi

a)Xét tg AHE.  BHD  có:

góc E=D=90¤

ggóc AHE=BHD (2 góc đối đỉnh)

suy ra 2 t giác đồng dạng