Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

- QuỲnh - nHƯ - (FA -.- )

Điểm hỏi đáp: 4

Ngày
Điểm

Tổng: 4 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của - QuỲnh - nHƯ - (FA -.- ):

Vào lúc: 2019-05-01 04:40:32 Xem câu hỏi

cs 2 cách

Cách 1

                                                                         Bài giải

                                             Số hs nam chiếm 70% số hs toàn trường là:

                                                      280:70=4%

                                             Số hs toàn trường là:

                                                      4x100=400(hs)

                                                                 Đ/S: 400 hs

cách 2

                                                            Bài giải 

                                         Số học sinh toàn trường là:

                                                280:70x100=400(hs)

                                                             Đ/S: 400 hs

    Hok tốt nhé!

Vào lúc: 2019-04-29 05:57:48 Xem câu hỏi

                                                                  BÀI GIẢI

     DIỆN TÍCH HÌNH THANG LÀ:

          10X10=100(CM2)

      CHIỀU CAO HÌNH THANG LÀ:

        (100X2):(12+8)=10(CM)

                     Đ/S:10CM

Vào lúc: 2019-04-29 05:46:32 Xem câu hỏi

Cạnh của hình vuông là:

60:4=15(m)

Diện tích sân gạch là:15x15=225(m2)

                       Đ/S:225 m2

thi tối nhé!