Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

❤Châu's ngốc❤

Điểm hỏi đáp: 1017

Ngày
Điểm

Tổng: 1017 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 8

Những câu trả lời của ❤Châu's ngốc❤:

Vào lúc: 2020-05-04 07:19:08 Xem câu hỏi

Đáp án:

 x=-2 

y=1

#Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-04-27 08:01:50 Xem câu hỏi

B=(x−3)2+2 \(\ge\)2\(\forall\)x

Dấu "=" xảy ra khi x−3=0⇒x=3

Vậy GTNN của B=2 khi x=3

C=|2x−18|+|y+3|+2 \(\ge\) 2\(\forall\)x,y

Dấu "=" xảy ra khi\(\hept{\begin{cases}2x-18=0\\x+3=0\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=9\\y=-3\end{cases}}\)

Vậy GTNN của C=2khi\(\hept{\begin{cases}x=9\\x=-3\end{cases}}\)

#Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-04-27 07:54:03 Xem câu hỏi

ảnh đây nhé, nếu ko thấy thì vào thống kê hỏi đáp của mik xem ảnh nhé

Vào lúc: 2020-04-27 07:47:21 Xem câu hỏi

a) Từ ghép là : Vàng tươi, chiếc lá, vàng sẫm, vàng lịm

Từ láy là : Lơ lửng, lắc lư

b) Từ láy lơ lửng là từ láy bộ phận

Từ láy lắc lư là từ láy bộ phận

#Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-04-25 14:50:06 Xem câu hỏi

Ảnh đây nhé bạn, có thể bn ko thấy nên xin mời bạn vào link thống kê hỏi đáp của mik hoặc sao chép link bài này của bạn vào tad khác sẽ thấy ảnh nhé

#Châu's Ngốc

Vào lúc: 2020-04-01 21:11:18 Xem câu hỏi

Đặt (x-1)2+1=a

\(\rightarrow\)\(\frac{1}{a}+\frac{2}{a}+1=\frac{6}{a}+2\)

\(\rightarrow\) (a+1)(a+2)+2a(a+2)=6a(a+1) (phàn mẫu bỏ đi vì là phép cộng và cả 3 cùng mẫu)

\(\rightarrow\) a2+2a+a+2+2a2+4a=6a2+6a

\(\rightarrow\)-3a2+a+2=0

\(\rightarrow\)-3a2-3a+2a+2=0

\(\Rightarrow\)-3a(a+1)+2(a+1)=0

\(\rightarrow\)(-3a+2)(a+1)=0

\(\rightarrow\)a=\(\frac{2}{3}\), a= -1

Với a=\(\frac{2}{3}\) \(\Rightarrow\) (x-1)2+1=\(\frac{2}{3}\)\(\Rightarrow\)x=rỗng

Với a= -1 =>(x-1)2+1=-1 =>x=rỗng

vậy ko có giá trị nào của x 

@Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-04-01 17:44:23 Xem câu hỏi

a) Xét \(\Delta\)ABD và \(\Delta\)ACD có:

        AB = AC (gt)

        AD: cạnh chung

        BD = CD (D là trung điểm của BC)

\(\Rightarrow\Delta\)ABD = \(\Delta\)ACD (c.c.c)

b) Ta có: \(\Delta\)ABD = \(\Delta\)ACD (theo ý a)

\(\Rightarrow\widehat{BAD}\) = \(\widehat{CAD}\) (2 góc tương ứng)

\(\Rightarrow\) AD là tia phân giác của \(\widehat{BAC}\)

c) Ta có: \(\Delta\)ABD = \(\Delta\)ACD (theo ý a)

\(\Rightarrow\widehat{ADB}\) =\(\widehat{ADC}\) (2 góc tương ứng)

\(\widehat{ADB}\) + \(\widehat{ADC}\) = 18001800 (2 góc kề bù)

\(\Rightarrow\widehat{ADB}\) = \(\widehat{ADC}\) = 900900

\(\Rightarrow\) AD \(\perp\) BC

Lại có: d // BC (gt)  \(\Rightarrow\) AD \(\perp\) d

ĐS:......................

#Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-04-01 17:11:52 Xem câu hỏi

1.Do you often do exercies?

2.My dad did exercises football forthe town team when he was young.

3.My sister enjoys doing exercises table tennis in her free time

4.My brother plays basketball for the school team.

5.we did gumnass at dcool yesterday.

6.I playing tennis.

7.My friend does judo twice a week.

8.My mother does yogaat the new sports centre .....

@Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-03-31 11:54:38 Xem câu hỏi

- Vườn râm dậy tiếng ve ngân.

=> nhiều, đậm đặc, lớn

- Ta nghe hè dậy bên lòng.

=>thức dậy, xuất hiện, hiện lên,...

#Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-03-31 11:16:00 Xem câu hỏi

Hình nhé

Hình đây nhé nếu không thấy vào thống kê hỏi đáp nha

Không thấy hình vào thống kê hỏi đáp nhé, hơi xấu

Vào lúc: 2020-03-31 11:14:29 Xem câu hỏi

a) Do P đối xứng B qua AC \(\Rightarrow\) \(\Delta\)APC đối xứng \(\Delta\)ABC qua AC \(\Rightarrow\) CR đối xứng CS qua AC ( vì CS là phân giác góc ACB) \(\Leftrightarrow\) R đối xứng S qua AC \(\Leftrightarrow\) RS\(\perp\)AC mà PB\(\perp\)AC \(\Leftrightarrow\) RS//PB

b) Do K đối xứng P qua CJ \(\Rightarrow\) CK đối xứng CP qua CJ \(\Leftrightarrow\) góc JCK = góc JCP = góc JCA ( vì CJ là phân giác góc ACP) \(\Rightarrow\)tia CK trùng tia CA \(\Rightarrow\) C; A; K thẳng hàng (1)

Cũng  Do K đối xứng P qua CJ hay CR nên từ (1) \(\Rightarrow\) góc AKR = góc CKR = góc CPR = góc APR (2) ( vì PR là phân giác góc APC do BS là phân giác góc ABC vì \(\Delta\)APC đối xứng \(\Delta\)ABC qua AC)

Từ (2) \(\Rightarrow\) AKPR nội tiếp \(\Rightarrow\) AKBS nội tiếp ( vì đối xứng)

c) Gọi M là giao điểm của 2 tiếp tuyến tại K,P của (O) ⇒\(\Rightarrow\)M \(\in\) trung trực của KP (3)

Do K đối xứng P qua CJ \(\Leftrightarrow\) CJ là trung trực của KP (4)

Từ (3) và (4) ⇒ 2 tiếp tuyến tại K,P của (O) và CJ đồng quy tại M

ĐS:..................( đến đây thôi vì đề hơi kì xíu)

Vào lúc: 2020-03-31 11:10:02 Xem câu hỏi

Kẻ đường phân giác CJ của góc ACP cắt PE tại R mà không nói rõ J thuộc đương thẳng nào? đề khó hỉu quá anh(chị) ơi

Vào lúc: 2020-03-30 09:04:59 Xem câu hỏi

Tất cả đều đúng trừ C

C. Âm thanh nhanh hơn ánh sáng

@Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-03-28 08:20:02 Xem câu hỏi

The picture in the museum are  beautiful

=>Những bức tranh trong bảo tàng rất đẹp

#Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-03-28 08:06:53 Xem câu hỏi

=\(\frac{1}{10}+\frac{4}{20}+\frac{9}{30}+...+\frac{81}{90}\)

\(\frac{1}{10}+\frac{2}{10}+\frac{3}{10}+...\frac{9}{10}\)

\(\frac{\left(9+1\right)\times\left(9-1+1\right):2}{10}\)

                 

\(\frac{10\times9:2}{10}\)

        

= 4,5

ĐS:.........................

#Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-03-28 07:41:12 Xem câu hỏi

1.Who has to wear a uniform

2.Which cars will he go on?

3.How many pens will Mary buy?

4.Where is a cat sleeping?

5.Which class are you in?

#Châu's ngốc

Vào lúc: 2020-03-17 08:48:42 Xem câu hỏi

https://olm.vn/thanhvien/hoang42006

mới tìm ra thanh niên éo có bố mẹ thầy cô dạy dỗ đây r

Vào lúc: 2020-03-12 16:31:45 Xem câu hỏi

a

\(\Delta\)ABC cân tại A

\(\Rightarrow\)\(\widehat{A}\)=\(\widehat{C}\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{B}\)+\(\widehat{C}\)=1800 - \(\widehat{A}\)

\(\Rightarrow\)\(\widehat{B}\)+\(\widehat{B}\)=1800-50 0

\(\Rightarrow\)\(\widehat{2B}\)=1300

\(\Rightarrow\)\(\widehat{B}\)=\(\widehat{C}\)=1300 : 2=650

b

Nối BE ;DC

Xét \(\Delta\)AEB và\(\Delta\)ADC ta có:

\(\widehat{A}\):chung

\(\widehat{ABE}\)=\(\widehat{ACD}\)(=ABC/2=ACB/2)

AB=AC(\(\Delta\)ABC cân tại A)

\(\Rightarrow\) \(\Delta\)AEB =\(\Delta\)ADC(g.c.g)

\(\Rightarrow\)AE=AD(hai canh tuong ung)

\(\Rightarrow\)\(\Delta\)AED cân tại A

\(\Rightarrow\)\(\widehat{AED}\)=(1800-\(\widehat{DAE}\))/2 (1)

Mà \(\Delta\)ABC cân tại A \(\Rightarrow\widehat{ABC}\)=(1800-BAC)/2 (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\)\(\widehat{AED}\)=\(\widehat{ABC}\) ở vị trí đồng vị \(\Rightarrow\) DE // BC (đpcm)

TÍNH TỚ LM TOÁN NGU KO CẨN THẬN LẮM, XL TRƯỚC!

#cHÂU'S NGỐC

Vào lúc: 2020-03-12 15:59:01 Xem câu hỏi

Hai bạn kia coppy z đủ chưa? Cô có thông báo mới kể cả văn cx ko nên coppy kìa Hoa_2008 and lê xuan thanh

Vào lúc: 2020-03-12 15:54:27 Xem câu hỏi

"T rong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ" Mẹ em có dáng người mảnh mai, cao ráo. làn da đen sạm vì pk "thức khuya dậy sớm" lo từng miếng ăn cho anh em em. Mẹ em là một ngưoif nông dân, nhưng đối với em nó không có j là xấu hổ. Vì mẹ là người tuyệt nhất, mẹ đã nuôi lớn anh em em nên người. Đôi mắt mẹ to, sáng long lanh như những viên kim cương. Đôi môi hồng luôn nở một nụ cười trông thật đẹp. Thời gian đã cướp đi làn da trắng trẻo của mẹ, giờ trên mặt mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn. Bnà tay trắng muốt, mảnh khảnh. Vâng , đấy là bản tay mẹ em khi là một cô thiếu nữ. Thời gian đã cướp đi đôi bàn tay xinh đẹp đấy của mẹ. Nhưng e rất yêu bàn tay ấy vì nó đã làm thật nhiều thứ cho e và gdd.Mẹ em rất hiền hậu và tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Vì thế ai cx yêu quý mẹ em. 

Tự làm nên ngắn và đơn giản vs hs lớp 4 thui nhé!Tham khảo qua.

#Châu's ngốc

Trang trước Trang tiếp theo