Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Vô danh

Điểm hỏi đáp: 258

Ngày
Điểm

Tổng: 258 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 2

Những câu trả lời của Vô danh:

Vào lúc: 2020-05-09 22:12:12 Xem câu hỏi

Trả lời :

Từ Ban

Hok tốt !

Vào lúc: 2020-05-03 10:28:57 Xem câu hỏi

+người em mình vẫn coi thường, ghen ghét lại vẽ mình trong bức tranh

+bức tranh đẹp quá, ngoài sức tưởng tượng của người anh

+mình được đưa vào trong tranh, bức tranh đoạt giải nhất

+trong tranh mình hiện lên thật đẹp, thật hoàn hảo

+em mình thật giỏi, thật tài năng

+mình hay ghen ghét, đố kị, xa lánh em, không hiểu em

+mình cư xử không tốt với em

Vào lúc: 2020-02-12 10:11:32 Xem câu hỏi

HÌNH GÌ?

Vào lúc: 2020-02-04 23:29:49 Xem câu hỏi

Trả lời : Diện tích trồng ngô là : 480 m2

Cách giải :

             Đáy lớn mảnh đất hình thang là :  

                    30 x \(\frac{5}{3}\)= 50 ( m )                                                           (GT: đáy lớn bằng 5/3 đáy bé)

              Chiều cao mảnh đất hình thang ( hay trung bình cộng hai đáy  ) là :

                    ( 50 + 30 ) : 2 = 40 ( m )                                                       (GT : chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy)

             Diện tích mảnh đất hinh thang  là :

                       40 x 40 = 1600 ( m2 )                                                         [ GT : S = H X (A +B/2) ]

             Vậy diện tích trồng ngô là:

                       1600 : 100 x 30 = 480 ( m2 )                                                ( GT : diện tích trồng ngô = 30% diện tích hình thang )

                                             Đáp số : 480 m2

            

            

Vào lúc: 2020-01-08 21:39:05 Xem câu hỏi

@ Phương_Ly @ 6 < 8 :VVV

Vào lúc: 2020-01-08 21:35:38 Xem câu hỏi

Điền vào chỗ trống:

Số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 8 ước số là...24

Bạn tìm trên mạng đi người ta giải hộ cho !

Vào lúc: 2020-01-05 08:26:32 Xem câu hỏi

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Vào lúc: 2020-01-03 19:57:15 Xem câu hỏi

N, P, K tương ứng với Nitơ, Photpho, Kali nhé

Vào lúc: 2020-01-03 19:55:57 Xem câu hỏi

Có 4 cách bón phân:

- Bón vãi. Áp dụng để bón lót hoặc bón thúc. Bón lót cho ruộng nên bón khi bừa để phân trộn đều trong tầng canh tác. Bón cho ruộng hoa mầu thường bón trước lúc cày lại lần thứ hai.

Bón thúc cho ruộng lúa nên bón trước lúc làm cỏ để trộn đều phân vào đất. Không dùng cách bón phân vãi để bón cho hoa mầu.

- Bón theo hàng. Áp dụng khi bón lót cho hoa mầu trước lúc gieo hạt. Thường trộn với phân chuồng, bón xong lấp thêm lớp đất mỏng.

Phân hóa học cũng có thể dùng bón thúc cho hoa màu. Xới theo hàng hoặc quanh khóm cây, sát rễ 10-15cm, rắc phân và lấp đất lại.

- Hòa nước tưới. Áp dụng cho hoa mầu khi đất quá khô. Cần chú ý nồng đooj thích hợp để khỏi xót cây.

- Phun lên lá. Thường dùng đối với phân vi lượng, ít khi dùng với phân N-P-K.

Cho cây ớt ; ....

Vào lúc: 2020-01-03 18:33:40 Xem câu hỏi

Chỗ cuối mình thiếu phải là 4 + 43 +...+ 499 mới đúng sorry nha

Vào lúc: 2020-01-03 18:32:49 Xem câu hỏi

A=4+42+43+ 44 + ... + 499+4100

A=(4+42)+(43+ 44) + ... + (499+4100)

A= 4.5+43. 5+ ... + 499.5

=> A \(⋮\)5 vì A =( 4+43+499) x 5

Vào lúc: 2020-01-02 20:43:03 Xem câu hỏi

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Vào lúc: 2020-01-02 20:41:30 Xem câu hỏi

TL:

Câu hỏi: Ấu trùng loài thân mềm có tập tính kí sinh ở cá là

Đáp án: Trai sông

Vào lúc: 2020-01-01 22:25:19 Xem câu hỏi

¸,¤*•,Tiền đầy túi,•*¤*•
,¤*•,Tim đầy tình,•*¤*•
,¤*•,Xăng đầy bình,•*¤*•
,¤*•,Gạo đầy lu,•*¤*
,¤*•,Muối đầy hủ,•*¤*•
,¤*•,Vàng đầy tủ,•*¤*
,¤*•Sức khỏe đầy đủ,•*¤*
,¤*•,HAPPY NEW YEAR ,•*¤

S = 1.2 + 2.3 +3.4 + ... + 97.98

3S = 1.2.3 + 2.3.3 +3.4.3 + ... + 97.98.3

3S =  1.2.3 + 2.3.(4-1) +3.4.(5-2) + ... + 97.98.(99-96)

3S =  1.2.3 + 2.3.4-1 +3.4.5-2 + ... + 97.98.99-96

3S = 97.98.99

S = 97.98.33

S = 313698

Vào lúc: 2019-12-30 21:42:30 Xem câu hỏi

TL :

5 số lẻ đố là :  97; 99 ; 101; 103 ;105 

HOK TỐT !

Vào lúc: 2019-12-30 20:54:48 Xem câu hỏi

Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10 ; số lớn nhất có hai chữ số là 99

Số hạng thứ nhất là : 11 vì số hạng thứ nhất là số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số

Số hạng thứ hai là :

      99 - 11 = 88

         Đáp số : 88

Vào lúc: 2019-12-30 20:50:52 Xem câu hỏi

11 x ........ - 11 x 39 = 495

11 x ........ - 429 = 495

11 x ........ = 495 + 429

11 x ........ = 984

... chịu

Vào lúc: 2019-12-30 20:49:09 Xem câu hỏi

11 x ........ + 11 x 39 = 495

11 x ........ + 429 = 495

11 x ........ = 495 - 429

11 x ........ = 66

      ......... = 66 : 11

     .......... = 6

Vào lúc: 2019-12-28 22:10:47 Xem câu hỏi

TL:

Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số đó bằng 12 .là 93. . 

HOK TỐT !

Vào lúc: 2019-12-28 21:52:57 Xem câu hỏi

Bạn VCM-JACK chỉ là chép mạng cho mọi người tham khảo chứ olm có cấm đâu

Bạn muôn năm FA ko nên nói người khác như vậy bời vì olm ko cấm thành viên copy trên mạng nếu ko có ai trả lời cho ( bài dài , khó )

Bạn BVA KSVL ko nên bênh vực anh bạn như vậy vì có lúc anh bạn có thể sai trước 

Mọi người thấy đúng thì hãy giảng hòa và giúp đỡ nhau nhé vì olm ko muốn trên diễn đàn có nhưng trận cãi nhau và các thành viên cũng  ko muốn trở nên bất hòa với mọi người .

Trang trước Trang tiếp theo